LVE en kaderhuisartsen GGZ hekelen patiŽntenwerving door Indigo


(Persbericht LVE): De Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen LVE en de kaderhuisartsen GGZ zijn buitengewoon kritisch over de pogingen van GGZ-instelling Indigo om rechtstreeks cliënten te werven via advertenties in het dagblad Metro. Volgens hen zijn de advertenties misleidend en zelfs onethisch omdat de huisarts als eerste aanspreekpunt wordt gepasseerd. Beide partijen hebben inmiddels politiek en zorgverzekeraars per brief opgeroepen om deze aanpak te veroordelen.

Indigo GGZDe tweedelijns GGZ-instelling Indigo werft sinds kort mensen die mogelijk last hebben van somberheid, stress en piekeren via een advertentie in het dagblad Metro. Daarbij stelt de instelling dat het eerste consult gratis is en dat zij mogelijk de eigen bijdrage vergoedt. Hulp voor mensen die last hebben van somberheid, stress en piekeren is echter altijd gratis, mits gegeven binnen de huisartsenzorg. Ook binnen de eerstelijns geestelijkegezondheidszorg valt deze zorg onder de verzekerde zorg, op voorwaarde van verwijzing door de huisarts in verband met de ernst van de problemen. Bovendien is onduidelijk of het eerste gratis consult van Indigo binnen de wet geneeskundige behandelovereenkomst valt en de wet BIG wordt gerespecteerd.

Huisarts wordt gepasseerd
De LVE en de kaderhuisartsen vinden de advertenties van Indigo niet alleen misleidend maar ook onethisch omdat hulpbehoevenden op het verkeerde been worden gezet. LVE bestuursvoorzitter en eerstelijnspsycholoog Hans Kamsma:  “Een cliënt zou na zo’n eerste gesprek bij Indigo kunnen denken dat diens problemen door Indigo behandeld gaan worden. Het is echter niet Indigo zelf, maar eerst de huisarts die over de ernst van de klachten en de aangewezen behandeling oordeelt. Hij is en blijft de poortwachter van ons zorgsysteem. Tegenstrijdige informatie over de noodzakelijke behandeling kan de patiënt ernstig in verwarring brengen en kan de relatie tussen patiënt en huisarts schaden.”

Ernstige samenwerkingsproblemen
Volgens de LVE is het aanbieden van (commercieel getinte) informatie over zorgverlening aan potentiële patiënten gezien de toenemende marktwerking in de zorg een niet te stoppen ontwikkeling. Indigo overschrijdt echter een kritische lijn door rechtstreeks patiënten te werven zonder tussenkomst van de huisarts, zegt Kamsma. “De eerstelijnspsychologen ervaren al langer de negatieve gevolgen van instellingen uit de tweede lijn die zich zonder verdere aanpassing op de eerste lijn storten. Het handelen van Indigo staat ver af van de integriteitafspraken die normaal zijn onder geregistreerde eerstelijnspsychologen. Dit levert ernstige samenwerkingsproblemen op.”De Kaderhuisartsen GGZ en de LVE hebben inmiddels per brief politici en zorgverzekeraars opgeroepen zich uit te spreken over de aanpak van Indigo en patiëntwerving zonder tussenkomst van de huisarts te veroordelen.

Door: Roeland Werring