Kort geding huisartsen verbaast zorgverzekeraars


Het kort geding dat huisartsen aanspannen tegen zorgverzekeraars die hen volgens de huisartsen dwingen om mee te werken aan het elektronisch patiëntendossier voor de zorgverzekering, leidt tot verbazing bij Zorgverzekeraars Nederlands. Volgens de overkoepelende organisatie voor Nederlandse zorgverzekeraars is er geen sprake van dwang of enige verplichting zich aan te sluiten bij het EPD. Volgens de Vereniging van de Praktijkhoudende Huisartsen is dat echter wel het geval.

Verbazing over kort geding elektronisch patientendossierKort geding
De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen kondigde afgelopen vrijdag aan een kort geding te starten tegen Zorgverzekeraars Nederland. Volgens de huisartsen worden zij gedwongen om contracten te tekenen met zorgverzekeraars waarin staat dat zij verplicht worden om met het elektronisch patiëntendossier te werken.

De VPH zegt geen andere uitweg te zien, omdat zij niet aan een dergelijk contract met zorgverzekeraars kunnen ontkomen. Zij zijn voor 45 procent afhankelijk van de contracten die zij met de zorgverzekeraar sluiten.

Verbazing
De aankondiging van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen komt op verontwaardiging te staan van Zorgverzekeraars Nederland. Volgens hen is er van dwang helemaal geen sprake.

“Het zijn de medische beroepsbeoefenaren zoals huisartsen die het initiatief hebben genomen om patiënteninformatie op een elektronisch manier uit te wisselen”, zegt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland. Volgens hem is de Landelijke Huisartsenvereniging zelf van tevoren betrokken geraakt bij het initiatief een elektrisch patiëntendossier in te voeren.

Ophef
Het elektronisch patiëntendossier moet de opvolger worden van het voormalig EPD. Echter is er op dit moment veel ophef over dit nieuwe elektronische patiëntendossier, omdat volgens critici het dossier niet veilig zou zijn.

De informatie van patiënten zou in het buitenland gemakkelijk opgevraagd kunnen worden door derden. Daarom werken huisartsen volgens henzelf liever nog niet mee aan de invoering van het nieuwe dossier. Zorgverzekeraars stimuleren echter de invoering van het elektronisch patiënten dossier.

Invoering
De invoering van het elektronisch patiëntendossier zal moeten worden ingevoerd door het Landelijk Schakelpunt. Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat het Schakelpunt huisartsen en andere zorgaanbieders zal stimuleren mee te doen aan het elektronisch patiëntendossier.

Volgens het Landelijk Schakelpunt zal niemand verplicht worden om mee te doen aan het elektronisch patiëntendossier, omdat de patiënt zelf mag kiezen of zijn gegevens worden uitgewisseld.

Premie
De invoering van het elektronisch patiëntendossier heeft geen gevolgen voor de premie van verzekerden. Wel verandert per 2013 de zorgpremie en het eigen risico als geheel.

Door: Dennis de Wit