Kamer keurt nieuwe zorgpolis goed


Zorgverzekeraars mogen vanaf januari 2016 een nieuwe zorgverzekering aanbieden waarbij ze alleen behandelingen vergoeden van zorgverleners waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten.
 
In ruil voor de vrije zorgkeuze krijgen verzekerden een lagere premie. Deze derde polis was al langer een wens van minister van Volksgezondheid Edith Schippers. De Tweede Kamer gaf afgelopen week groen licht voor het voorstel.
 
Drie polissen
De nieuwe polis zal bestaan naast de huidige twee polissen – de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis wordt nog steeds 80 procent vergoed als de verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Bij een restitutiepolis mag de verzekerde zelf bepalen naar welke zorgverlener hij gaat, maar een dergelijke polis is ook meteen een stuk duurder.
 
In de nieuwe polis kunnen consumenten wel zelf bepalen naar welke huisarts, apotheek of fysiotherapeut zij gaan. Het is niet mogelijk om naar een ander ziekenhuis of medisch specialist te gaan. De verzekerde moet een zorgverlener kiezen van een speciale lijst die is samengesteld door de zorgverzekeraar.
 
De zorgverzekeraar kan bij de derde polis zelf goedkoop zorg inkopen door contracten te sluiten met de zorgverlener. Vervolgens mag de verzekerde dan uit die lijst kiezen. Verzekeraars zijn nu nog verplicht kosten te vergoeden voor een behandeling van een medisch specialist waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft. Volgens minister Schippers is dat ‘een lek in het systeem’.
 
Tegenstanders
Toch is niet iedereen blij met de derde polis. Tegenstanders zijn van mening dat de derde polis een te beperkte vrije artsenkeuze heeft. Maar voorstanders vinden dat de vrije zorgkeuze blijft bestaan, doordat ook de restitutiepolis gewoon blijft bestaan.
 
Eerder waarschuwden tegenstanders dat de vrije artsenkeuze volledig zou verdwijnen, maar dat blijkt nu onjuist. De vrije artsenkeuze blijft binnen de restitutiepolis bestaan. Consumenten krijgen alleen meer keuze-opties tussen polissen. Wel is er een mogelijkheid dat polissen met meer vrijheden ook duurder zullen uitpakken.
 
Keuzevrijheid
In de derde polis bepaalt de zorgverzekeraar naar welke medisch specialist een verzekerde moet gaan. De verzekering is goedkoper doordat de zorgverzekeraar geen behandelingen door niet-gecontracteerde zorgverleners meer hoeft te vergoeden. Alleen de restitutiepolis blijft een volledige keuzevrijheid bieden.
 
Het wetsvoorstel waarmee de Tweede Kamer nu akkoord is gegaan, verbiedt zorgverzekeraars voorlopig ook om zorgaanbieders te kopen. Minister Schippers wil dat er een duidelijk verschil blijft bestaan tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.
Door: Dennis de Wit