Inkomensafhankelijke zorgpremie zal leiden tot minder concurrentie


Wanneer de maandelijks te betalen zorgpremie inkomensafhankelijk wordt, zal dat leiden tot minder onderlinge concurrentie op de verzekeringsmarkt. De VVD en PvdA maakten op dinsdag 29 oktober hun definitieve regeerakkoord bekend. In dat regeerakkoord staat dat de zorgtoeslag zal komen te vervallen, en dat de zorgpremie inkomensafhankelijk zullen worden. Daarmee wordt het voor de verzekerde een stuk moeilijker om de zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken.

Inkomensafhankelijke zorgpremie leidt tot minder concurrentieMinder transparant
Woordvoerders van vergelijkingssites zijn minder blij met de inkomensafhankelijke zorgpremie, omdat dat de transparantie van de zorgmarkt teniet doet. Momenteel kunnen verzekerden relatief gemakkelijk hun zorgverzekeringen vergelijken, doordat de premies nu nog nominaal zijn.

Dat houdt in dat op basis van een aantal standaardgegevens de zorgpremie berekend kan worden. Aan de hand van prijsinformatie van verschillende zorgverzekeraars kan dan een vergelijking tot stand komen.

Concurrentie slinkt
Als de zorgpremie inkomensafhankelijk wordt, kan er minder goed een vergelijking gemaakt worden. Dat komt doordat niet iedereen in Nederland ongeveer evenveel verdient. Daardoor zijn de verschillen wellicht groter, maar moet er bij het vergelijken uitgegaan worden van een standaardinkomen.

Dat leidt uiteindelijk ook tot minder concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt. De premie zal naar verwachting een stuk lager uitvallen, omdat de zorgtoeslag zal komen te vervallen.

Overstappen
Ook de motivatie om zorgverzekeringen te vergelijken en bij verschillen over te stappen, zal worden verkleind, zo vrezen de vergelijkingssites. Zorgverzekeraars moeten immers een premie aanbieden naar de hoogte van het inkomen. Daardoor kunnen zij de prijzen minder aanpassen op de rest van de concurrentie, waardoor het verschil minder groot is.

Daarnaast worden zorgverzekeraars opgezadeld met de administratieve uitvoering. De zorgverzekeraar moet aan de hand van het inkomen een premie berekenen, die voor iedere verzekerde weer anders kan zijn.

Tevreden
Hoewel de vergelijkingssites vrezen voor minder concurrentie onder zorgverzekeraars, is niet iedereen zo kritisch. De VVD en de PvdA hebben in de ogen van de burger goed gehandeld. Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 Nederlanders. 62 procent van de ondervraagden gaf aan het eerlijker te vinden dat de hogere inkomens meer premie betalen dan de lagere inkomens.

In 2013 is de zorgpremie nog niet inkomensafhankelijk, en dus kunnen verzekerden nog steeds zorgverzekeringen vergelijken. Dat kan leiden tot een besparing van enkele tientjes tot honderden euro’s per jaar.

Door: Riccardo de Wit