Hulpmiddelen aanvragen blijft moeilijk


Het is nog steeds ingewikkeld hulpmiddelen aan te vragen. Dat vinden verpleegkundigen en verzorgenden, zo blijkt uit een evaluatie van aanpassingen in de wet- en regelgeving over het verstrekken van hulpmiddelen aan chronisch zieken en gehandicapten.
 
Het aanvragen van hulpmiddelen moest juist eenvoudiger worden. Daarom voerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2008 twee belangrijke maatregelen in. Zorgverzekeraars moesten meer rekening houden met de wens van de aanvrager van een hulpmiddel. Bovendien werd het aantal regelingen voor de aanvraag van hulpmiddelen teruggebracht.
 
Tegenvaller
Maar in de praktijk blijken de maatregelen te weinig nut hebben gehad. Het ministerie van Volksgezondheid vroeg het Nivel te onderzoeken of verzorgenden en verpleegkundigen het gemakkelijker vonden hulpmiddelen aan te vragen.
 
Zij zeggen dat zij tot nu toe weinig hebben gemerkt van de maatregelen. Bijna een kwart vond dat de hulpmiddelen niet voldoende was afgestemd op de wens van de patiënt. Bovendien hebben aanvragers nog steeds een erg kleine keuze in leveranciers en soorten hulpmiddelen.

Eenvoudiger
De bedoeling was juist dat deze problemen opgelost zouden worden. Het overhevelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft er niet voor gezorgd dat het aanvragen van hulpmiddelen eenvoudiger werd.
 
Het belangrijkste probleem volgens de cliënten is dat zij steeds weer opnieuw informatie moeten verstrekken over hun problemen en de situatie waarin zij verkeren. Thuiszorgmedewerkers lopen ook tegen problemen aan: zij kunnen vaak niet inschatten of een hulpmiddel tijdelijk nodig is. Als het gaat om een tijdelijk hulpmiddel, moet deze aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar. Anders verloopt de aanvraag via de Wmo.
 
Zestig procent van de thuiszorgmedewerkers die hulpmiddelen aanvroeg, kreeg te maken met een proces waarin tijdelijke hulpmiddelen omgezet werden naar een permanent hulpmiddel. Het kost veel tijd en inspanning dat hulpmiddel alsnog via de gemeente te krijgen.
 
Afstemmen
Veertig procent van de medewerkers van de thuiszorg is dan ook niet tevreden en wil een betere samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Zo zouden zorgverzekeraars en gemeenten informatie met elkaar moeten uitwisselen. Zo kan voorkomen worden dat patiënten keer op keer opnieuw de situatie uit moeten leggen. Verder wil het Nivel dat hulpverleners en gebruikers betere informatie krijgen over het aanvragen van hulpmiddelen.
Door: Dennis de Wit