Huisartsen schrijven duurdere pillen voor


Medisch specialisten schrijven duurdere pillen voor dan nodig, door dat ze vaak niet op de hoogte zijn van de prijs. Dat meldt het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel.

Huisarts schrijft duurdere pillen uit dan nodigUit de declaratiegegevens van de zorgverzekeraars blijkt dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin ziekenhuizen geneesmiddelen voorschrijven. Het NIVEL kreeg opdracht om de redenen te onderzoeken. Daarbij is specifiek gevraagd naar het voorschrijven en afleveren van cholesterol- en bloeddrukverlagers.

‘Standaardmedicijnen’
Uit onderzoek blijkt dat artsen soms standaard medicijnen voorschrijven, ook bij recepten op merknaam. Als er een medische noodzaak wordt aangegeven wordt er wel naar een specifiek medicijn gekeken. Dat de prijs van een medicijn zo hoog is, komt door patenten op geneesmiddelen. Zodra het patent verloopt, kan hetzelfde medicijn met werkzame stof en werking voor minder worden aangeboden.

De arts kiest
Welk medicijn de arts voorschrijft hangt vaak af van de ervaring met een geneesmiddel. Bovendien blijkt dat veel medisch specialisten geen weet hebben van de prijs van de geneesmiddelen. Daarom is een aantal aanbevelingen geformuleerd, waaronder vergroting van kostenbewustzijn, opname van de kosten en het gebruikmaken van beschikbare spiegelinformatie over voorschijfgedrag. Ook moet er meer aandacht komen voor de balans tussen kwaliteit en de kosten van het voorschrijven

De patiënt en haar voorkeur
Vooral de voorkeur van de patiënt voor een bepaald geneesmiddel speelt een grote rol, stelt Suzanne Geerlings, voorzitter van de commissie Kwaliteit van de Nederlandse Internisten Vereniging: “Voor cholesterolverlagers is vooral de kracht van het middel een reden om op medische noodzaak een merkmiddel voor te schrijven. Maar ook de voorkeur van een patiënt speelt een rol. Als deze om een merkmiddel vraagt, wordt dit vaak voorgeschreven om therapietrouw te bevorderen. Om het aantal pillen die patiënten moeten slikken te verminderen, worden bovendien ook duurdere combinatiepreparaten voorgeschreven.”

Verschillende medicijnen van dezelfde soort
Het aanbod van verschillende medicijnen van dezelfde soort, zogeheten generieke middelen, blijkt ook sterk te wisselen. In sommige gevallen blijven patiënten na een ziekenhuisopname een andere variant cholesterolverlager gebruiken. Men gebruikt dan dezelfde medicijnen dubbelop zonder het zelf door te hebben. In sommige gevallen reageert de patiënt niet goed op een ander middel: “Als een patiënt niet goed reageert op een nieuwe variant van een generiek middel, voelt een arts zich genoodzaakt een merkmiddel voor te schrijven. Terwijl je dit had kunnen voorkomen bij gebruik van de eerdere generieke variant.”
 zegt Eric Dubois, voorzitter van de commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

Door: Riccardo de Wit