Honderden buitenlandse studenten hebben geen zorgverzekering


Een paar honderden buitenlandse studenten zijn de afgelopen tijd beboet door het College van Zorgverzekeringen (CVZ) doordat zij geen zorgverzekering hadden afgesloten. In Nederland is het hebben van een basispakket van de zorgverzekering verplicht. Enkele honderden studenten waren slecht op de hoogte, en ontvingen een gepeperde bekeuring, zo blijkt uit onderzoek van het NRC Handelsblad. De meest voorkomende reden is onwetendheid.

Onwetendheid
De meeste buitenlandse studenten zijn er niet of onvoldoende van op de hoogte dat zij een zorgverzekering moeten afsluiten wanneer zij naast de studie nog een parttime baan of betaalde stage hebben. De boetes zijn niet mis: ze bedragen ongeveer 700 euro of meer.

Sinds 2006 zijn buitenlandse studenten verplicht om wanneer zij werken een basis

zorgverzekering af te sluiten. Nederlanders in loondienst dienen ook een dergelijke zorgverzekering af te sluiten. Pas sinds april 2011 is het College van Zorgverzekeringen ook daadwerkelijk bevoegd om boetes uit te delen aan mensen die de Zorgverzekeringswet overtreden.

Grote groep
Het exacte aantal studenten dat beboet is, is onbekend. Wel weet het CVZ te melden dat het waarschijnlijk om enkele honderden studenten gaat die ruim 700 euro boete opgelegd hebben gekregen. In Nederland wonen ongeveer 70.000 buitenlandse studenten. Het CVZ kan niet exact zeggen hoeveel studenten een boete opgelegd hebben gekregen, omdat zij niet kijken naar persoonskenmerken. “Maar we weten van het bestaan van deze groep”, vertelt een woordvoerder van het college.

Voorlichting
De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) erkent de problemen onder buitenlandse studenten en de Zorgverzekeringswet. Samen met andere onderwijsinstellingen en zorgverzekeraars proberen zij tot een passende oplossing te komen.

Daarbij moet vooral gedacht worden aan goede voorlichting die passend is op de situatie van de buitenlandse student. Op website van hoge scholen en universiteiten staat nu al extra uitleg voor buitenlandse studenten, waarmee zij bureaucratische rompslomp (‘bureaucratic hassle’) en financiële straffen (‘financial penalties’) kunnen voorkomen. Zo wordt er bijvoorbeeld op de websites gemeld dat buitenlandse studenten niet volstaan met een (zorg)verzekering uit het land van herkomst. Wanneer buitenlandse studenten geld verdienen aan een parttime baan of betaalde stage, dienen zij een zorgverzekering af te sluiten, zo leggen de websites uit.

Zorgverzekering afsluiten
Ook voor buitenlandse studenten geldt dat zij een zorgverzekering moeten afsluiten wanneer zij geld verdienen. Iedereen in boven de 18 jaar die in Nederland woonachtig is, of in loondienst is, dient een zorgverzekering af te sluiten. Vergelijk zorgverzekeringen om er zelf één af te sluiten.

Door: Riccardo de Wit