Goedkope zorgverzekering voor buitenlanders mag


De goedkopere zorgverzekering zonder eigen risico, die wordt aangeboden aan buitenlanders die in Nederland tijdelijk komen wonen en werken, is toegestaan. Begin dit jaar werd bekend dat er een dergelijke zorgverzekering bestaat.

Voor andere gevallen ligt de zorgpremie bij een minimaal eigen risico rond de 70 euro per maand. In het geval van een buitenlander die hier komt wonen of werken, wordt het eigen risico middels een aanvullende zorgverzekering afgekocht, maar is de premie nog steeds lager. Daarover werden deze week vragen gesteld in de Tweede Kamer.


Collectiviteit
Volgens de verantwoordelijke minister, minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is een dergelijke verzekering gewoon legaal. Volgens haar kan deze vorm van een goedkopere verzekering uitgelegd worden als een soort collectiviteitskorting.

Seizoenarbeiders uit het buitenland kunnen zich in Nederland verzekeren tegen zorgkosten, zonder dat ze daarbij een eigen risico hoeven te betalen. Nederlanders moeten daarentegen via het basispakket wel een wettelijk verplicht eigen risico betalen, die kan oplopen tot 365 euro op jaarbasis.

Middels een speciale polis kan het eigen risico volledig worden afgekocht, via een aanvullende zorgverzekering. Omdat verzekeraars zelf de invulling aan een aanvullend pakket mogen bepalen, valt deze beslissing buiten de Zorgverzekeringswet. Daarmee is deze zorgverzekering legaal. Volgens de VVD zullen veel zorgverzekeraars voor deze zorgverzekering kiezen, omdat het incassorisico dan een stuk kleiner is.

Volgens de PVV is dit een discriminatie van Nederlanders. Volgens minister Schippers bestaat er geen speciale ‘buitenlanderspolis’, en gaat het hier om een vorm van een collectiviteitskorting. Ook mensen die betalingsproblemen hebben, zoals minima en bijstandsgerechtigden mogen hun wettelijk verplichte eigen risico middels een aanvullende zorgverzekering afkopen.

Voordeel
Het CDA is het niet eens met het standpunt van Schippers, en vindt dat het nu lijkt of buitenlanders goedkoper van de zorgverzekering afkomen dan Nederlanders. Het CDA vraagt zich ook af waar de korting eigenlijk terechtkomt.

Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) zegt dat het voordeel niet bij buitenlandse seizoenarbeiders belandt, maar in de zakken van de werkgevers en zorgverzekeraars.

Minister Schippers gaat met haar collega van Sociale Zaken uitzoeken hoe dit probleem verder opgelost kan worden. Diverse partijen hebben tijdens het debat van afgelopen week moties ingediend. Daarover stemt de Kamer op 20 mei.

Door: Dennis de Wit