Gemoedsbezwaarde toch recht op vergoeding van zorgkosten


Bijna 11 duizend mensen in Nederland hebben onoverkomelijke principiële bezwaren tegen verzekeringen in het algemeen en zijn dus niet verzekerd. Wanneer zij onverhoopt voor medische kosten komt te staan, komen die in de eerste instantie voor hun eigen rekening.

Er blijft echter een voorziening bestaan waarbij zij recht hebt op financiële vergoeding van kosten voor gezondheidszorg. Zij kunnen hier indien gewenst aanspraak op maken via het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Bijdragevervangende belasting in plaats van zorgpremie
Omdat femoedsbezwaarden geen zorgpremie betalen zijn zij verplicht om in plaats daarvan een bijdragevervangende belasting te betalen. Deze bijdragevervangende belasting is qua hoogte vergelijkbaar met de inkomensafhankelijke premie die een verzekeringsplichtige met een vergelijkbaar inkomen zou moeten betalen. Het recht op zorgtoeslag komt daarbij voor de gemoedsbezwaarde te vervallen.

Alleen vrijstelling zorgverzekeringsplicht zonder andere verzekeringen
Men kan zich alleen als gemoedsbezwaarde laten registreren en vrijstelling voor het betalen van zorgpremie verkrijgen als er daarnaast ook geen enkele andere verzekering afgesloten is. Men kan zich dus niet alleen voor de zorgverzekering als gemoedsbezwaarde aanmelden terwijl er verder wel andere verzekeringen (zoals bijvoorbeeld een inboedelverzekering, een levensverzekering of reisverzekering) afgesloten zijn. Zodra blijkt dat er wel een andere verzekering is afgesloten, komt de registratie als gemoedsbezwaarde (en daarmee het recht op ontheffing van de premieplicht) direct te vervallen. Vanaf dat moment is verplichting er weer om de gebruikelijke zorgpremies weer af te dragen.

bron: zorgverzekering.org  

Door: Roeland Werring