Dure behandelingen zeldzame ziektes toch uit basispakket


De behandelingen van de zeldzame ziektes van Pompe en Fabry verdwijnen toch uit het basispakket. Dat is het advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het is opmerkelijk dat het CVZ bij zijn adviezen blijft, omdat er onlangs nog een felle discussie is ontstaan over het vergoeden van de vaak dure medicijnen voor de behandeling van de zeldzame ziektes. In het conceptadvies blijft het CVZ bij zijn beslissing om de behandelingen niet langer te vergoeden.

Conceptadvies
Het betreft echter nog een conceptadvies. Het coneptadvies wordt eind september besproken door een deelcommissie van het College van Zorgverzekeringen. Daarna wordt het definitieve advies doorgestuurd naar de minister van Volksgezondheid. Uit eerdere situaties is gebleken dat de minister van Volksgezondheid over het algemeen de adviezen van het College voor Zorgverzekeringen overneemt.

Enkele weken geleden is het conceptadvies al uitgelekt. In het conceptadvies werd ook al geadviseerd om de vaak dure medicijnen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry niet langer te vergoeden in het basispakket.

Voor reeds bestaande gevallen zou dan een overgangsregeling getroffen moeten worden.

Verontwaardiging
Het advies van het College voor Zorgverzekeringen komt hen op brede verontwaardiging te staan. Diverse politie hebben hun ongenoegen kenbaar gemaakt. Zorgverzekeraars Nederland heeft het CVZ te kennen gegeven de medicijnen te willen blijven vergoeden. Alleen in het ‘klassieke geval’ moeten de medicijnen nog vergoed worden volgens het CVZ.

Bij het ‘klassieke geval’ overlijden patiënten al binnen een half jaar na diagnose. Zonder behandeling overlijden patiënten al in hun eerste levensjaar.

Afspraken
Het CVZ is nog bezig om prijsafspraken met fabrikanten van de medicijnen te maken om zo de vergoeding binnen het basispakket te kunnen houden. Tot nu toe wordt er ‘relatief veel geld’ uit gegeven voor ‘relatief weinig resultaat’, zegt het CVZ.

Naar verwachting zal ook dit jaar de premie zorgverzekering stijgen. Uw zorgverzekering vergelijken op deze website is een goede manier om een breed overzicht van alle zorgverzekeringen te krijgen waarbij u duidelijk het verschil kunt zien in prijs tussen de verschillende aanbieders.

Door: Riccardo de Wit