Dekking basispakket zorgverzekering verder versoberd


Uit een lijst van bezuinigingen blijkt, dat de basisverzekering voor ziektekosten komende jaren veel minder behandelingen zal vergoeden. De kans is groot dat onder andere psychische hulp bij angststoornissen,  fysiotherapie voor niet-chronisch zieken, verslavingspreventie en behandelingen van de osteopaat in 2015 niet meer gedekt worden.

Hiermee lijkt de coalitie een opnieuw een gevoelig dossier op tafel te lekken. In totaal wordt met de voorgestelde bezuinigingen zo’n anderhalf miljard euro bespaard.

Dekking basisverzekering komende jaren verder uitgekleedNoodzakelijk en niet te duur
Het idee van het plan is om alleen ingrepen die absoluut medisch noodzakelijk zijn te vergoeden vanuit het basispakket, met uitzondering van doktersbezoek. Waar vooral ophef over is, is dat nieuwe medicijnen en behandelingsmethoden eerst een tijdje worden vergoed, maar die vergoeding kan worden gestaakt als blijkt dat het te duur wordt. Voor chronisch zieken, met een krappe beurs, kan dit dus betekenen dat hun een goed werkend medicijn wordt ontzegd simpelweg omdat het ministerie van gezondheid het te duur vind worden.

Afspraken
De afspraken over de vergoedingen waren al gemaakt door het kabinet-Rutte I, zijn in het zogenaamde lenteakkoord al verder aangescherpt, maar in het huidige voorstel wordt er nog een stap verder gezet. De voorstellen zullen pas in het voorjaar van 2014 door de kamer behandeld worden, maar hieruit blijkt al dat het ministerie van gezondheid zware ingrepen op de zorgverzekering in gedachten heeft om de kosten te drukken.

Basisverzekering 2017
Verder blijkt uit de berekeningen dat, ondanks de bezuinigingen de basispremie alleen maar omhoog zal gaan. Waar men nu gemiddeld rond de 1200 euro per jaar betaald, moet men in 2017 al rekening houden met een bedrag van 1400 euro per jaar. De Nederlandse burger staat nog zware tijden te wachten.

Door: Dennis de Wit