De zorgverzekering en de tandarts


De kosten van de tandheelkundige zorg rijzen elk jaar de pan uit. Gelukkig is min of meer iedereen tot 18 jaar standaard verzekerd voor deze tandheelkundige kosten.
Wel wordt er binnen deze verzekering een behoorlijk onderscheid gemaakt in de leeftijd. Jongeren onder de 18 jaar hebben een veel uitgebreider pakket betreft de tandheelkundige kosten dan een volwassene.

Jongeren
Jongeren hebben een groot pakket als het gaat om de dekking van tandheelkundige behandelingen:

  • Periodieke controle
  • Vullingen en tandsteen
  • Verdovingen en fluoride behandelingen
  • Behandelingen ten behoeve van het tandvlees
  • Wortelkanaalbehandelingen
  • Röntgenfoto’s

Niet alle kosten die te maken hebben met tandheelkundige zorg worden standaard gedekt voor jongeren. Zo zit orthodontie, het plaatsen van een tandheelkundig implantaat en kronen en bruggen niet standaard in het pakket van de basisverzekering.

Volwassenen
Kosten voor de tandheelkundige zorg worden in een basisverzekering voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar, en volwassenen niet vergoed.
Hiervoor moet een aanvullende zorgverzekeringen met een dekking voor tandheelkundige hulp worden afgesloten. Sommige zorgverzekeringen bieden zelfs speciale tandartsverzekeringen aan.
Kies voor een juiste aanvullende tandartsverzekering om de grootste financiële risico’s met betrekking tot tandheelkundige hulp af te dekken.

De juiste verzekering kiezen
Of een extra zorgverzekering voor tandheelkundige hulp aan te raden is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ook zit er nog al een verschil in de kosten die gedekt worden, en de premies die ervoor gevraagd worden. Daarom moet je altijd zorgverzekeringen vergelijken.
Als je een zwak gebit hebt, of de kans groot acht dat je de komende tijd veel extra tandheelkundige zorg nodig bent, is het verstandig een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.
Kinderen tot 18 jaar zijn deze zorgverzekering meestal niet nodig, tenzij dezen gebruik maken van orthodontische zorg.

Door: Roeland Werring