De fysiotherapeut en de zorgverzekering


Veel Nederlanders maken eens in hun leven gebruik van fysiotherapie. Een groot percentage van deze Nederlanders gebruiken vaker de fysiotherapeut.
Fysiotherapie is dan ook één van de hoogste ziektekostenposten in Nederland. Fysiotherapie zit voor iedereen in het basispakket.

Fysiotherapie in het basispakket voor jongeren
Jongeren onder de 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen fysiotherapie. Deze behandelingen worden standaard vergoed in het basispakket. In principe zouden de klachten na 9 behandelingen over moeten zijn. Blijkt dit niet voldoende, dan kan er voor gekozen worden om nog eens 9 behandelingen fysiotherapie te gebruiken. Na deze 18 behandelingen moet fysiotherapie zelf betaald worden, of opgevangen worden met een aanvullende zorgverzekering.

Voor een chronische aandoening die op de lijst van het basispakket staat, geldt dat er soms meer behandelingen worden vergoed in het basispakket.

Fysiotherapie in het basispakket voor volwassenen
Voor volwassenen geldt dat de eerste 12 behandelingen fysiotherapie zelf betaald dienen te worden. Vanaf de 13e behandeling worden de ziektekosten voor fysiotherapie gedekt. Voor chronische aandoeningen die op de lijst van de basisverzekering staan, geldt dat er al eerder de kosten gedekt worden.

Vrouwen hebben recht op 9 behandelingen bekkentherapie in verband met incontinentie. Wie een aanvullende zorgverzekering heeft, krijgt waarschijnlijk meer behandelingen vergoed door zijn verzekeraar

Vergelijken
Omdat iedereen in het basispakket evenveel behandelingen fysiotherapie kan krijgen, kun je heel gemakkelijk zorgverzekeringen vergelijken. Ook is het slim om eens te kijken naar een aanvullende zorgverzekering. Bij een aanvullende zorgverzekering is het wel raadzaam om eens goed te kijken welke zorgverzekeringen welk aantal behandelingen voor de fysiotherapie gedekt worden.
Ook moet je kijken naar je persoonlijke situatie. Ben je veel fysiotherapie nodig, dan zal het basispakket waarschijnlijk niet voldoende zijn.

Door: Roeland Werring