CVZ jaagt op onverzekerden


Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft succes geoogst in de opsporing naar mensen zonder zorgverzekering. Ruim een jaar nadat de Regeling onverzekerden officieel van kracht ging is er een behoorlijke daling te zien in het aantal onverzekerden voor de zorgverzekering. In Nederland is het afsluiten van tenminste een basis zorgverzekering verplicht. De taak voor het controleren hierop ligt bij het College voor Zorgverzekering.

Strengere controles
Met de Regeling onverzekerden is het College voor Zorgverzekeringen strenger gaan controleren op inwoners in Nederland die geen zorgverzekering hebben afgesloten. Het afsluiten van een dergelijke basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. Ook voor kinderen geldt een verplichte basisverzekering, maar deze is gratis.

Door de strengere controles hebben ongeveer 150.000 personen zich inmiddels alsnog verzekerd. Bij deze 150.000 personen horen ook verzekerden die ten onrechte waren aangeschreven als onverzekerd, terwijl zij wel verzekerd waren.

Progressie
Begin het jaar 2010 waren er volgens het College voor Zorgverzekerden nog ongeveer 55.000 Nederlanders die geen zorgverzekering zouden hebben afgesloten. Vanaf de maand februari heeft het CVZ basis zorgverzekeringen afgesloten op naam van de onverzekerden.

Ongeveer 15.000 onverzekerden hebben de aanschrijvingen van het CVZ genegeerd. Ook de twee boetes die daarmee gemoeid werden niet betaald. Het College voor Zorgverzekeringen heeft inmiddels actie ondernomen en namens de onverzekerden zelf een zorgverzekering afgesloten bij een zorgverzekeraar.

Onterecht aangemerkt
Binnen de groep van 150.000 onverzekerden zat ook een groot deel dat ten onrechte aangemerkt werd als onverzekerd. Uit nader onderzoek is gebleken dat zij niet verplicht waren om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Voornamelijk buitenlandse studenten die niet werkzaam zijn in Nederland en al verzekerd zijn in hun vaderland werden ten onrechte aangemerkt als onverzekerd.

Bij het onderzoek kwam daarnaast een administratieve achterstand aan het licht: een grote groep geëmigreerde Nederlanders bleek nog als inwoner van een Nederlandse gemeente ingeschreven te staan. Daarnaast waren in Nederland wonende werknemers ten onrechte aangemerkt als internationale organisatie.

Zorgverzekering afsluiten
In Nederland is het afsluiten van een zorgverzekering verplicht. Voor kinderen geldt dat ook zij verplicht zijn om in het bezit te zijn van een basis zorgverzekering. Deze zorgverzekering kan door de ouders afgesloten worden. Hier wordt geen premie voor berekend. Iedereen boven de achttienjaar betaalt een premie voor de basis zorgverzekering, afhankelijk van de zorgverzekeraar. Daarnaast moet er een eigen risico betaald worden.

Vergelijk zorgverzekeringen om inzicht te krijgen van de zorgverzekeringen en hun premies.

Door: Dennis de Wit