Consumenten wisselen van zorgverzekeraar


Dit jaar zijn meer consumenten in Nederland van plan van zorgverzekeraar te wisselen dan vorig jaar het geval was. Vorig jaar gaf nog zes procent van de Nederlanders aan te willen wisselen van zorgverzekeraar. Dit jaar is dat 6,2 procent. In aantallen houdt dat in dat meer dan een miljoen verzekerden dit jaar van plan zijn over te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau TNS Nipo.

Switchintentie
Of mensen bereid zijn over te stappen op een andere zorgverzekeraar vanwege een lagere premie, wordt in vaktermen de ‘switchintentie’ genoemd. TNS Nipo wijst de ophef in media rondom zorgpremies van DSW en de financiële crisis waarin het land verkeert als oorzaken van de hogere switchintentie.

Toch is in het onderzoek niet nader onderzocht in hoeverre de premiebekendmaking van DSW van invloed is op de verhoogde switchintentie.

Stijging
Er is echter sprake van een lichte stijging van het aantal mensen dat zegt over te willen stappen naar een andere zorgverzekeraar. Met een stijging van 6 naar 6,2 procent, is de stijging slechts licht te noemen.

Gemiddeld stapt een verzekerde slechts eens in de 16 of 17 jaar over op een andere zorgverzekeraar. Dat heeft te maken met hoe vaak de persoonlijke situatie wijzigt. Wel is het raadzaam om jaarlijks de premies te inventariseren, omdat dat tot een flinke besparing kan leiden.

Tevredenheid
Veel verzekerden stappen ondanks een lagere premie bij een andere zorgverzekeraar, vaak niet over. Dat komt omdat zij goede ervaringen hebben met hun huidige zorgverzekeraar. Daardoor maakt voor veel consumenten een klein verschil in de premie niet uit.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse verzekerden hun zorgverzekeraar een gemiddeld cijfer toekennen van ongeveer een acht. Dat is in vergelijking met andere landen erg hoog.

Vergelijken loont
Hoewel verzekerden in verband met het vertrouwen liever bij hun huidige verzekeraar blijven, wil toch 6,2 procent van de consumenten overstappen. Het is aan te raden om ieder jaar alle zorgpremies op een rij te zetten. Zorgverzekering vergelijken is dan ook een goede manier om eventuele besparingen in kaart te brengen.

Wie regelmatig vergelijkt en zich afvraagt of hij niet oververzekerd is, kan tussen de 100 en 200 euro besparen. Het zoeken naar de laagste premie kan 100 tot 150 euro op jaarbasis opleveren.

Door: Dennis de Wit