Consument wil tandarts en fysiotherapie in basispakket


Nederlandse verzekerden willen liever dat de tandartsdekking en fysiotherapie terugkomt in de basisdekking van de zorgverzekering, ook als de verzekering daardoor duurder wordt. Consumenten hebben liever een beperkte dekking die niet voor iedereen nodig is, dan een goedkopere zorgverzekering.

Bijna de helft van alle Nederlanders wil graag dat de ziektekosten voor een bezoek aan de tandarts of fysiotherapie weer wordt gedekt door het basispakket. Het maakt de consument niet uit of de zorgverzekering daardoor iets duurder wordt.


Mijden
Een derde van de Nederlanders zegt expres niet naar een fysiotherapeut of tandarts te gaan, om zo de hoge kosten van het bezoek te vermijden. Bijna de helft van de Nederlanders wil het bezoek aan deze twee specialisten weer vergoed zien via de basisverzekering.

Een kleine twintig procent vindt dat het basispakket moet blijven zoals het nu is. Zij vinden dat het basispakket vooral klein en betaalbaar moet blijven. Dat blijkt uit onderzoek van een zorgvergelijkingssite.

Aanvullende vergoeding
Aanvullende zorgverzekeringen zijn het afgelopen jaar wel minder populair geworden, maar de dekkingen voor fysiotherapie en de tandarts bleven gewilde verzekeringen. Beide verzekeringen worden op dit moment niet door de basisverzekering vergoed, en worden alleen vergoed als de verzekerde een aanvullende zorgverzekering afgesloten heeft.

Slechts in dringende medische gevallen kan de verzekerde gebruikmaken van tandartszorg of fysiotherapie via de basisverzekering. Of dit mogelijk is, hangt er vanaf of de verzekeraar toestemming geeft.

Tandzorg
Op dit moment is een bezoek aan de tandarts alleen vergoed voor Nederlanders onder de achttien jaar. Wie ouder is, krijgt niets vergoed. Alleen chirurgische tandzorg wordt wel vergoed via de basisverzekering. Daarbij moet gedacht worden aan het operatief verwijderen van verstandskiezen.

Ook bij een ernstige ontwikkelingsstoornis of afwijking aan de mond worden de kosten van tandheelkundige zorg vergoed via de basisverzekering. In alle andere gevallen moet de verzekerde een aanvullende verzekering afsluiten.

Fysiotherapie
Voor fysiotherapie geldt dat Nederlanders onder de 18 jaar recht hebben op negen behandelingen. Daarna kunnen er extra behandelingen aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar. Ook chronisch zieken krijgen fysiotherapie vergoed via de basisverzekering. Daarbij moeten de eerste twintig behandelingen wel zelf vergoed worden.

Op dit moment mijdt zo’n 33 procent van de Nederlanders de fysiotherapeut en mondzorg omdat zij de kosten ervan te hoog vinden.

Door: Dennis de Wit