Consument wil meer vergoeding in basispakket


Nederlandse consumenten verschillen flink met de wensen over vergoedingen in het basispakket in vergelijking met de overheid. Zo wil 85 procent van de consumenten dat ook tandartskosten en fysiotherapie in het basispakket wordt opgenomen. Bijna 60 procent van de ondervraagden vindt ook de geestelijke gezondheidszorg thuishorden in het basispakket. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Versobering
Het basispakket voor 2013 is nog verder versoberd dan in 2012 al geval was. De consument en overheid hebben verschillende meningen over wat wel of niet vergoed moet worden in de basisverzekering. De dekking voor kosten van de huisarts, spoedeisende hulp en medisch specialisten is volgens de consumenten juist.

Echter vinden consumenten de versobering van het basispakket te ver gaan. Zo verdwijnt per 1 januari 2013 de rollator uit het basispakket. 44 procent van de consumenten vindt dat een brug te ver. 85 procent ziet liever dat stoppen met roken uit het basispakket gehaald wordt.

NIVEL
Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Judith de Jong, programmaleider bij NIVEL: “Niet alle pakketverschuivingen kunnen op draagvlak rekenen onder consumenten. Maatschappelijk draagvlak is echter wel belangrijk.”

Volgens de Jong is het wel degelijk belangrijk dat de overheid een zo breed mogelijk draagvlak creëert voor de basisdekking van de zorgverzekering. Anders komt het Nederlands zorgstelsel onder druk te staan, zegt zij. “Als mensen het idee hebben dat ze veel moeten betalen voor zorg die volgens hen niet in het pakket thuishoort, willen mensen af van een verplicht basispakket.”

Totstandkoming
Een basispakket zorgverzekering is bij iedere zorgverzekeraar gelijk. De zorgverzekeraar mag alleen de prijs van de zorgverzekering betalen. Het ministerie van Volksgezondheid en Sport stelt het basispakket samen op advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Voor de samenstelling van het basispakket heeft de overheid contacten met het CVZ, die contacten hebben met externe partijen. Daarin worden de meningen van zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen meegenomen.

Veranderingen
Per 1 januari 2013 verdwijnt onder andere de rollator uit het basispakket. De premie gaat bij de meeste zorgverzekeraars licht omhoog. Daarnaast gaat het wettelijk eigen risico van 220 euro dit jaar naar 350 euro in 2013.  Omdat de zorgverzekeraars een eigen prijs mogen stellen voor hun basisdekking, kunnen er kleine verschillen mogelijk zijn. Vergelijk zorgverzekeringen om te besparen op de zorgkosten.

Door: Dennis de Wit