Compensatie eigen risico via gemeente


De compensatie van het eigen risico van de zorgverzekering (CER) verloopt vanaf januari 2015 via de gemeente. Nu nog kunnen verzekerden met een laag inkomen een compensatie vragen bij de Rijksoverheid, die de compensatie afhandelt via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
 
De regeling is bedoeld voor Nederlanders die een laag inkomen hebben, maar opkijken tegen hoge zorgkosten en het volledige eigen risico van een bepaald jaar moesten betalen. In dat geval komt de verzekerde in aanmerking voor een geldelijke vergoeding. In 2013 bedroeg de vergoeding 99 euro, bij een eigen risico van 350 euro.

 
Hervormingen
Dat de Compensatie Eigen Risico uitbetaald wordt door het CAK, is dit jaar voor het laatst. Officieel wordt de compensatie helemaal afgeschaft, maar een gelijke regeling wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente.
 
Gemeenten krijgen in 2015 meer verantwoordelijkheid over de zorg, omdat de langdurige zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ) overgeheveld is naar de gemeenten. Op die manier kan het Rijk miljoenen besparen. In het nieuwe takenpakket van de gemeente zit dat de gemeente zorg moet dragen voor mensen met een minder inkomen, maar wel hoge zorgkosten hebben.
 
De gemeenten mogen met elkaar samenwerken om een regeling te treffen. Hoe hoog de compensatie wordt, is niet bekend. De hoogte kan zelfs per gemeente verschillen. Alleen mensen die een laag inkomen hebben en het volledige eigen risicobedrag hebben moeten betalen, komen in aanmerking voor de vergoeding.

Hoger eigen risico
Steeds minder mensen komen de komende jaren in aanmerking door de strenger wordende regeling. De regeling geldt immers alleen voor mensen die het volledige eigen risico bedrag hebben moeten betalen. Die kans wordt steeds kleiner, doordat het eigen risico ieder jaar stijgt. Het eigen risico voor 2015 zou zelfs rond de 400 euro gaan bedragen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.
 
Brief
Mensen die recht hadden op een compensatie in 2013, krijgen komende maand een brief van het CAK thuisgestuurd met een antwoordkaart. Wie denkt in aanmerking te komen voor de compensatie, kan de antwoordkaart terugsturen naar het CAK. De kaart wordt door het CAK ook ingeleverd bij de gemeente, zodat de gemeente op de hoogte is van het aantal verzekerden dat in aanmerking komt voor een regeling.
Door: Dennis de Wit