Collectieve zorgverzekeringen soms duurkoop


Collectieve zorgverzekeringen zijn niet altijd goedkoper dan men beweert. Inmiddels hebben ruim elf miljoen Nederlanders een collectieve zorgverzekering, maar zij zijn niet altijd goedkoper uit. De korting die men bij collectieve zorgverzekeringen krijgt, zou teniet doen bij de hogere premie die collectieve zorgverzekeringen rekenen. Soms is de collectieve variant zelfs nog duurder dan de individuele verzekering. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssites.

Maandpremie
De maandpremie van een collectieve zorgverzekering is in vergelijking met een individuele zorgverzekering fors duurder. Volgens onderzoekers zouden consumenten door de korting op de collectieve zorgverzekering ten onrechte denken dat zij daardoor goedkoper uit zijn.

Ruim elf miljoen Nederlanders hebben een collectieve zorgverzekering, veelal afgesloten bij de werkgever. Ook gelegenheidscollectieven zoals vakbonden, verenigingen, stichtingen en de Consumentenbond hebben vaak de mogelijkheid een dergelijke zorgverzekering af te sluiten.

Internet de oplossing?
Wie een individuele zorgverzekeringspolis heeft afgesloten, is uiteindelijk goedkoper dan uit bij een collectieve zorgverzekering. Het aller goedkoopst zijn Nederlandse consumenten uit bij de internetzorgverzekeraars. Veel traditionele zorgverzekeraars als Menzis en Univé hebben een eigen internetpolis.

De internetpolis is goedkoper omdat de gang naar het ziekenhuis fors beperkter is. Vaak hebben internetzorgverzekeraars een zogeheten naturapolis met bepaalde ziekenhuizen. De declaratie gaat dan onmiddellijk naar de zorgverzekeraar en niet eerst naar de patiënt. Echter is de keuze in het aanbod van ziekenhuizen binnen de regio beperkt.

Besparen
Consumenten kunnen nog meer besparen door zich bijvoorbeeld minder te verzekeren tegen tandartskosten. Mensen die slechts twee keer per jaar naar de tandarts gaan, zijn daaraan gemiddeld zo’n 60 euro per jaar kwijt. Dat is veel minder dan de premie die de zorgverzekeraar vraagt. Maar wie vaker gebruikmaakt van de tandarts, doet er goed aan zich toch te verzekerden tegen tandartskosten.

Een andere oplossing is het kiezen van een vrijwillig eigen risico bovenop het wettelijk verplichte eigen risico van 350 euro. Dat is echter alleen aangeraden voor verzekerden die weinig zorg behoeven.

Vergelijken
Een derde en laatste mogelijkheid is zorgverzekering vergelijken. Daarin valt af te lezen dat individuele zorgverzekeringen vaak goedkoper zijn dan collectieve zorgverzekeringen. Naar verwachting zal dit jaar zo’n zes procent van de Nederlanders overstappen op een andere zorgverzekeraar.

De premieverschillen in de basisverzekering zijn klein, maar hoe meer men zich aanvullend verzekerd, hoe groter de premieverschillen. Bespaar dus nu op de zorgpremie door de zorgverzekeraars eens goed met elkaar te vergelijken.

Door: Dennis de Wit