CIZ ontvangt minder aanvragen voor langdurige zorg


In het jaar 2013 heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) minder aanvragen voor het verstrekken van langdurige zorg binnengekregen. In totaal werden er bijna 900.000 verzoeken gedaan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat zijn er ruim 50.000 minder in vergelijking met een jaar eerder.

90 procent van de verzoeken die bij het CIZ werden ingediend, werden ook gehonoreerd. Dat blijkt uit cijfers die het CIZ deze week uitgaf.

Overheveling
De trend dat er minder AWBZ-verzoeken zijn binnengekomen bij het CIZ is gemakkelijk te verklaren. De sterke daling komt voornamelijk doordat steeds meer taken die eerst via de AWBZ geregeld werden, nu zijn overgeheveld naar gemeenten. Verzekerden hoeven daardoor in veel gevallen niet meer bij het CIZ aan te kloppen, maar moeten zorg vragen bij de lokale gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ouderen
Voornamelijk ouderen deden een beroep op de AWBZ. Eén op de drie aanvragen kwam van een patiënt ouder dan 75 jaar, maar jonger dan 84 jaar.

Veruit de meeste aanvragen die het CIZ ontving, werden binnen twee dagen afgehandeld. In 60 procent van de gevallen gebeurde dat. 99 procent van alle aanvragen werd binnen de wettelijke termijn van zes weken afgehandeld.

Afname
De voorspelling is dat het aantal aanvragen voor AWBZ-zorg bij het CIZ in 2015 nog verder af zal nemen. Dat komt door de hervorming van de langdurige zorg. De meeste verantwoordelijkheden komen dan te liggen bij de gemeenten en zorgverzekeraars.

De AWBZ is een wet die de kosten dekt van langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Iedereen die een baan heeft betaalt mee aan de AWBZ-premie, via het loon. In 2014 ligt de premie op 12,65 procent van het verdiende loon.

De kosten van de AWBZ zijn relatief hoog, waardoor werkgevers relatief veel premie in moeten houden. Naar verwachting zal de premie voor de AWBZ in 2015 echter verlaagd worden, omdat het AWBZ-pakket verder wordt uitgedund.

Door: Dennis de Wit