Chronisch zieken sinds 2009 erop achteruit


Sinds het jaar 2009 zijn mensen met een lichamelijke chronische ziekte of handicap er financieel op achteruit gegaan. Gemiddeld gaan chronisch zieken of mensen met een handicap er ruim 170 euro per jaar op achteruit.

Op de financiële meter is te zien dat voornamelijk na het jaar 2009 chronisch zieken erop achteruit zijn gegaan. In dat jaar werd de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ingevoerd.

Lage inkomens
Wel is te zien dat huishoudens met lage inkomens er gemiddeld 329 euro per jaar op vooruit zijn gegaan. Voornamelijk huishoudens met hogere inkomens waarbij een familielid chronisch ziek is, zijn er op achteruit gegaan: zo’n 563 euro per jaar op jaarbasis.

Huishoudens met lage inkomens zijn er gemiddeld zo’n 329 euro per jaar op vooruit gegaan. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, het Nivel.

Vooruitgang
Na invoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in 2009, is zo’n 35 procent van de huishoudens erop vooruitgegaan. Dat zijn de huishoudens met een laag inkomen, alleenstaande arbeidsongeschikten of paren die beiden vanwege hun chronische aandoening (volledig) arbeidsongeschikt verklaard zijn.

Vijftig procent van de huishoudens is echter sinds de invoering van de Wtcg erop achteruit gegaan met meer dan 500 euro per jaar. Daarbij gaat het vooral om huishoudens met hoge inkomens en chronisch zieke echtparen die niet volledig arbeidsongeschikt verklaard zijn.

Oorzaak
De oorzaak voor de grote verschillen is te wijten aan het feit dat huishoudens met hoge inkomens meer belasting moeten betalen. Zij zijn niet volledig arbeidsongeschikt verklaard, waardoor zij minder in aanspraak komen voor de Wtcg.

De komende jaren zullen huishoudens met een hoog inkomen maar een chronisch ziekte erop achteruit blijven gaan. Het nog te formeren kabinet van de VVD en de PvdA hebben plannen om het eigen risico in te voeren naar draagkracht, waardoor  hoge inkomens meer zullen betalen voor hun zorgverzekering.

Zorgpremie
De komende jaren zal ook de zorgpremie stijgen. Inmiddels maken de eerste zorgverzekeraars voor de zorgverzekering 2013 hun premies bekend. Uw zorgverzekering vergelijken geeft u een overzicht van de zorgpremies in Nederland. Door te vergelijken kan er voornamelijk op aanvullende zorgverzekeringen een behoorlijke besparing behaald worden.

Hoewel de verschillen kleiner zijn bij basispremies, kan ook hier een vergelijking nuttig zijn.

Door: Riccardo de Wit