Cash betalen bij apotheek


Een aantal apothekers laat hun patiënten cash betalen als zij een medicijn af moeten komen halen tijdens de avond-, nacht-, of weekenddienst. De reden daarvoor is dat deze apothekers nog geen contract hebben afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars over het vergoeden van spoedeisende zorg. Bij de meeste niet-gecontracteerde apothekers gaat het om apotheken die geen contract hebben met onder meer Menzis, Univé, VGZ en Iza. Apothekers weigeren overeenstemming te bereiken met de zorgverzekeraars, omdat zij de vergoeding van spoedeisende farmaceutische zorg onvoldoende vinden.

Onvoldoende dekking
Eén van die dergelijke apothekers is Hans Mulder van de Zandvoortse Apotheek. Hij vindt dat de zorgverzekeraars in Nederland volstrekt onvoldoende spoedeisende zorg vergoeden. Volgens Mulder gaan apothekers één voor één kapot aan de niet vergoede zorg.  Gemiddeld zou een apotheker dit jaar zo’n zesduizend euro in moeten leveren als hij een contract aangaat met een zorgverzekeraar.

Daarom heeft Mulder, ze net als enkele andere apotheken in Nederland zijn patiënten opgeroepen om voortaan contant af te rekenen. “Ik had het gevoel dat ik mijn patiënten in de steek liet. Maar als ik de apotheek moet sluiten, dan laat ik ze pas echt in de steek.”

Zelf declareren
Patiënten moeten de medicijnen eerst zelf vergoeden. Daarna kunnen zij de kosten als nog declareren bij de zorgverzekeraar. Volgens de beleidscoördinatie van VGZ, Jan Broeren, krijgen de patiënten hun zorgkosten wel volledig vergoed van VGZ. De meerkosten moet de zorgverzekeraar samen met de dienstapotheek afstemmen.

Broeren verweert de kritiek dat de dienstapotheek niet serieus genoemd worden. “Wij ontkennen natuurlijk niet dat dienstapotheken bestaan. Maar de 7 maal 24-uurs zorg is inderdaad opgenomen in de tarieven voor openbaar apotheken.”, stelt Broeren.

Maatschappelijke voorzieningen
De KNMP en de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) stelt dat de dienstapotheken niet te maken krijgen met marktwerking, als de overheid hen aanmerkt als een maatschappelijke voorziening.

Carolijn Huizinga, voorzitter van de SDN: “Patiënten moeten 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd zijn van goede farmaceutische zorg. Er zijn stevige en snelle aanpassingen nodig.”

Zorgverzekering vergelijken
Iedereen met een zorgverzekering heeft recht op een vergoeding van bepaalde medicijnen die zijn opgenomen in het basispakket. Het is in Nederland verplicht om tenminste een basis zorgverzekering af te sluiten.  Zorgverzekeringen vergelijken is een goede manier om zelf zo goedkoop mogelijk een zorgverzekering af te sluiten.

Door: Dennis de Wit