Artsen denken mee over inhoud basispakket


Patiënten- en artsenorganisaties moeten in het vervolg meedenken over de inhoud van het basispakket voor zorgverzekeringen. Dat zegt minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Zij roept de organisaties op om mee te praten over de mogelijke bezuinigingen binnen het basispakket van de zorgverzekeringen. Patiëntenorganisaties en artsenverenigingen zijn blij mee de mogelijkheid van minister Schippers. “Dokters en patiënten kunnen nu gaan meebepalen welke zorgt helpt, en welke zinloos is”, zegt de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie NPCF.

Plan
Schippers (VVD) kwam voor het eerst met het plan in het televisieprogramma Buitenhof. In de toekomst kunnen artsen, zorgverzekeraars en patiënten zelf aangeven bij de minister welke medicijnen en behandelingen uit het basispakket kunnen verdwijnen. Nu is dat nog de taak van het College van Zorgverzekeringen (CvZ).

De partners krijgen een half jaar de tijd om tot een advies te komen. De NPCF is blij met het idee van Schippers. “Nu ziet ze in dat de eerdere manier van werken dweilen met de kraan open was”, zegt directeur Wilna Wind van NPCF.

CVZ
Het College voor Zorgverzekeringen is nu nog het adviesorgaan omtrent de basispaketten van zorgverzekeringen. Zij geven ieder jaar een advies aan minister Schippers. Volgens de NPCF vielen de adviezen die het CVZ gaven niet altijd in even goede aarde bij ‘het veld’. Wind noemt het een goede zaak dat nieuwe partners nu zelf mee mogen beslissen.

De minister moet anderhalf miljard euro bezuinigen. Onlangs stuitten besluiten om de geestelijke gezondheidszorg minder te vergoeden en de vergoedingen voor medicatie van de ziekte van Fabry en Pompe nog op veel kritiek.

Meer draagvlak
Ook directeur Rutger Jan van der Gaag van artsenfederatie KNMG is blij met het idee van Schippers. Hij vertrouwt erop dat de minister de voorstellen uit het ‘maatschappelijk werkveld’ serieus zal nemen. “Bij eerdere bestuurlijke akkoorden werden we ook uitgebreid betrokken. Dat levert meer draagvlak op.”

Zorgverzekeraars Nederland, de belangenbehartiger van zorgverzekeraars in Nederland, is een stuk minder positief. Volgens de zegsvrouw zou de minister nu haar verantwoordelijkheden te veel neerleggen bij andere partijen die deze verantwoordelijkheden niet horen te dragen. “Het is een interessante gedachte en meedenken is prima, maar de overheid moet wel verantwoordelijk blijven voor het zorgpakket”, zegt de zegsvrouw.

Door: Dennis de Wit