800.000 verzekerden in problemen door eigen risico


Het aantal Nederlanders dat problemen heeft met het betalen van de premie voor de zorgverzekering is de afgelopen maanden flink gestegen. De voornaamste reden is het hoge eigen risico waar de meeste verzekerden tegenaan lopen.

Op dit moment zoden zo’n 800.000 verzekerden zich gemeld hebben voor een betalingsregeling bij de zorgverzekeraars in Nederland. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.


Wanbetalers
Het grootste probleem van de zorgverzekering is waarschijnlijk het wettelijk verplichte eigen risico. Zorgverzekeraars melden dat verzekerden regelmatig worden overvallen door de kosten van een ziekenhuisbehandeling of opname, waardoor zij in één keer het volledige wettelijk verplichte eigen risico moeten betalen.

In 2014 betalen verzekerden 360 euro aan eigen risico. Daarnaast kunnen verzekerden ervoor kiezen om een vrijwillig eigen risico in te stellen, in ruil voor een verlaging op de maandelijkse zorgpremie. Het eigen risico kan dus maximaal komen te liggen op 860 euro.

Betalingsregelingen
Meer verzekerden wendden zich de afgelopen maanden tot de zorgverzekeraar om zo een betalingsregeling te kunnen krijgen. In 10 tot 15 procent van de gevallen was een betalingsregeling geen oplossing, en werden zij aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (vroeger het College van Zorgverzekeringen).

Grote problemen bij Menzis
Het grootste aantal wanbetalers heeft op dit moment een betalingsregeling bij de zorgverzekeraar Menzis. In het afgelopen jaar hebben al 200.000 mensen een betalingsregeling getroffen omdat zij problemen hebben met het afbetalen van het eigen risico of de zorgpremie.

Ook bij CZ zijn er problemen onder verzekerden. Er hebben al 133.000 verzekerden bij die zorgverzekeraar aangeklopt voor een betalingsregeling. Volgens de zorgverzekeraars in Nederland komen de betalingsproblemen voort uit de financiële crisis, die pas sinds een aantal weken ten einde is.

Stijgend eigen risico
Zorgverzekeraars waarschuwen dat de betalingsproblemen bij verzekerden het komende jaar nog verder zullen stijgen. Het eigen risico ondergaat waarschijnlijk een verhoging naar 400 of 410 euro. De premie van de zorgverzekering zal ook met tientallen euro’s omhoog gaan, tussen de twee en vier tientjes. Dat is het gevolg van de hervorming van de zorg. Zo wordt de langdurige zorg ondergebracht bij zorgverzekeraars en gemeenten, en niet langer meer bij het Rijk. Daardoor zal ook de premie stijgen.

Door: Dennis de Wit