11.000 Nederlanders zeggen ‘nee’ tegen zorgverzekering.


Ruim 11.000 Nederlanders hebben geweigerd een zorgverzekering af te sluiten. Ze zijn fel tegen de zorgverzekering. In plaats daarvan betalen ze extra belasting. Dat blijkt uit gegevens die het ANP heeft opgevraagd.

Mensen weigeren zorgverzekering vanwege geloofVooral strenggereformeerden hebben bezwaar tegen elke vorm van verzekering. Ze laten zich ook niet inenten tegen ziektes. Theoloog Fred van Iersel heeft daar een verklaring voor: “Zij vinden dat het leven in Gods hand ligt. Als ze zich zouden verzekeren tegen ziekte en tegenspoed, gaan ze naar eigen zeggen tegen hun godsdienst in.”

Verplicht, maar toch ontheffing
In principe is de basisverzekering voor de zorg verplicht voor alle Nederlanders. Toch kan er ontheffing verleend worden: in het geval van gemoedsbezwaren. Gemoedsbezwaarden kunnen een ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Men hoeft dan geen zorgpremie te betalen.

Ze mogen dan helemaal geen verzekeringen meer afsluiten. Ook geen opstal- of uitvaartverzekering. Daarom betalen ze in plaats van premies een extra hoog bedrag aan belasting. De gemoedsbezwaarde blijft op deze manier bijdragen aan het solidariteitsprincipe van de overheid, zegt de Sociale Verzekeringsbank

Voorzieningen voor de oude dag
Mensen met gemoedsbezwaren kunnen echter een deel van de belasting terugvragen. Daarmee kunnen ze de zorgkosten betalen of het geld aan het pensioen besteden. Als er namelijk een gemoedsbezwaar is ingediend, vervalt het recht op uitkering van de Ziektewet, wao, wia of ww. De anw-uitkering voor nabestaanden, de kinderbijslag en het recht op voorzieningen uit de awbz blijven echter wel behouden. Toch maakt men daar lang niet altijd gebruik van.

Geen kinderbijslag
Zo’n 1400 kinderen krijgen geen kinderbijslag. Niet omdat de gemoedsbezwaarde ouders dat niet willen vanwege het geloof, maar vanwege de politieke opvatting. Sommige ouders vinden namelijk dat de overheid zich ook financieel niet moet bemoeien met de opvoeding. “Dat vinden ze iets van de ouders, school en de kerkelijke gemeenschap”, legt van Iersel uit.

Solidariteit
Vaak zorgt het niet ontvangen van extra uitkeringen ervoor dat gemoedsbezwaarden niet in de financiële problemen komen als zij ernstig ziek worden. Van Iersel: “Het is niet ongebruikelijk dat men een tiende deel van het inkomen aan de kerkgemeenschap geeft. Indien nodig kan die vaak de kosten van een kerklid betalen.”

Alleen in Nederland
Alleen in Nederland is de gemoedsbezwaardenregel van toepassing. Nergens anders in de Europese Unie kan de verzekerde vanwege geloofsovertuiging aan de premies ontkomen. Canada en de Verenigde Staten stellen de regel alleen in werking als iemand aantoonbaar lid is van een religieuze groepering.

Zelf een verzekering afstemmen op je behoeften en je geloof? Of uitzoeken wat het voordeligst is? Zorgverzekering vergelijken is een goede manier om uit te vinden wat het beste bij jouw persoonlijke omstandigheden past.

Door: Riccardo de Wit