Vitaliteitsregeling verdwijnt


De nog in te voeren vitaliteitsregeling waarbij werknemers en ondernemers konden sparen voor verschillende doelen, komt al te vervallen nog voordat de regeling is ingevoerd. Het concept is gesneuveld in het deelakkoord van de PvdA en de VVD. Bij de vitaliteitsregeling konden werknemers tot 20.000 euro sparen. Het doel van deze spaarregeling was om op deze manier langer door te werken.

Ruimte
Met de vitaliteitsregeling konden werknemers en ondernemers sparen voor bijvoorbeeld vakanties en vrije dagen. Op deze manier konden werk en privé dan beter op elkaar aansluiten, waardoor de kans op ongezonde werksferen en eventuele burn-outs kleiner  zou moeten worden. De gedachte van het vitaliteitssparen was kort gezegd: op een gezonde manier sparen voor de toekomst om zo langer actief te blijven op de arbeidsmarkt.

Afschaffing
Maar nog voordat de regeling werd ingevoerd, is deze al weer afgeschaft. De VVD en de PvdA veegden het concept definitief van tafel. De regeling werd ooit bedacht als vervanger voor de reeds afgeschafte spaarloonregeling en de levensloopregeling.

De levensloopregeling werd vorig jaar afgeschaft, omdat het mensen aan zou zetten tot eerder stoppen met werken, terwijl de overheid juist wil dat werknemers tot een latere leeftijd door blijven werken. Een tweede reden voor het afschaffen van de levensloopregeling was het vrijmaken van budget om de overdrachtsbelasting te verlagen.

Bezuiniging
De afschaffing van de vitaliteitsregeling is een maatregel die hoort bij de bezuinigingen van de overheid. Naar verwacht wordt er in 2013 een besparing van 580 miljoen euro gerealiseerd met het schrappen van de vitaliteitsregeling. De jaren erna loopt de besparing op tot wel 700 miljoen euro.

Dit houdt in dat werknemers die willen sparen voor de dag van later, beter zelf een spaarrekening kunnen openen. Vergelijk spaarrente om zelf een spaarrekening af te sluiten.

Door: Dennis de Wit