Spaarrentes omlaag: orde verandert


De spaarrentes in Nederland ondergaan momenteel een vluchtduik. Uit analyse van een financiële onderzoeker blijkt dat de spaarrentes in Nederland een verandering in orde ondergaan. Spaarders krijgen steeds minder rente uitbetaald op hun vrij opneembare spaardeposito. Uit het onderzoek blijkt dat niet langer de kleinste banken de hoogste spaarrentes bieden. Alleen MoneYou blijft als dochteronderneming van ABN Amro een hogere rente aanbieden.

Spaarrente omlaag, orde veranderdVerandering van orde
De orde van spaarbanken verandert de komende tijd. Zo zijn NIBC en Bank of Scotland weggezakt in de hoogste regionen.

Uit onze vergelijkingen blijken momenteel de hoogste te rentes te behalen bij MoneYou en Westland Utrecht, met een spaarrente van 2,50 procent.

Geld wordt goedkoper
De spaarrentes gaan omlaag omdat geld minder waard wordt. Financiële instellingen kunnen tegen een laag rentetarief onderling lenen bij de centrale Europese banken. Er hoeft dus geen particulier spaargeld geleend te worden, waardoor de spaarrentes bij Nederlandse spaarbanken steeds lager worden.

Dat verklaart echter nog niet waarom banken steeds minder spaarrente uitkeren. Dat heeft te maken met hoe het depositogarantiestelsel eruit ziet. Grootbanken hebben een voordeel met dit stelsel, terwijl het voor kleinere banken juist minder aantrekkelijk wordt om spaarrekeningen aan te bieden.

Wetsvoorstel
Kleinere banken moeten in het nieuwe wetsvoorstel omtrent  het depositogarantiestelsel in de gehele EU ook geld storten in een nog op te richten fonds. Wanneer een bank in Europa dan dreigt om te vallen, kunnen er uit dat fonds de garanties uitgekeerd worden. Uiteindelijk moet het fonds 1 procent van al het uitstaande spaargeld in Europa bevatten.

Daarbij geldt het principe: ‘De vervuiler betaalt’. Hoe meer risico een spaarbank neemt, hoe meer zij moeten storten in het spaarfonds. Wanneer dit plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is nog onbekend.

Spaarrente vergelijken kan op dit moment behoorlijk lonen. Daarbij kunnen er tientallen euro’s per jaar verdiend worden.

Door: Dennis de Wit