Nederlanders sparen minder, maar lenen meer


Nederlanders hebben in 2011 ruim een half miljard euro meer geleend dan in 2010, en er moet ook meer rente betaald worden over deze leningen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS.
Uit deze cijfers is gebleken dat de schulden vooral te wijten zijn aan de creditcards, waarover een hoge rente gevraagd wordt. Ook de roodstand neemt in Nederland behoorlijk toe. Daarbij lijken Nederlanders meer uit te geven, en minder te sparen voor slechte financiële situaties in de toekomst. Ook de kortingen op de pensioenen waar voor gewaarschuwd wordt, wordt hierdoor slecht opgevangen.

Roodstand
De Nederlandse consument heeft nog nooit zoveel en zo vaak rood gestaan als in 2011. Er werd voor 9,7 miljard euro aan nieuwe leningen afgesloten, terwijl dit in 2010 nog 9,2 miljard euro bedroeg. Ook het creditcardkrediet nam fors toe: van 3,9 miljard euro in 2010 naar 4,5 miljard euro in 2011. De gemiddelde schuld per rekening waar rood gestaan wordt, bedraagt ongeveer 3800 euro.

Volgens diverse economen is het vreemd dat Nederlanders juist nu meer lenen om te kunnen consumeren: de werkloosheid stijgt en de consumptie daalt. Ook de huizenprijzen zijn gedaald, en de pensioenfondsen wankelen. Daarnaast sparen Nederlanders minder dan in voorgaande jaren, waardoor de toekomst voor veel Nederlandse gezinnen somberder zal worden. De vraag kan daarbij gesteld worden of er dan opnieuw weer geleend zal worden

Flexibele vormen
Het CBS vermoedt dat Nederlanders meer lenen doordat er strengere regels zijn gesteld voor het toeschrijven van een doorlopend krediet. Via creditcards en roodstand op betaalrekeningen kan de Nederlandse consument meer ‘lenen’ dan dat dat bij een doorlopend krediet het geval is. Wel is deze meer flexibele vorm van ‘lenen’ duurder dan een doorlopend krediet. De kijk op schulden is in Nederland veranderd.

Veranderende gedachtegang
Het idee dat er eerst gespaard moet worden alvorens er uitgegeven kan worden, lijkt verdwenen te zijn, zo verklaren economen. Dat terwijl het juist in tijden van economische achteruitgang verstandig is om een spaarrekening te openen. Daarbij kunnen persoonlijke pensioenen in de toekomst veiliggesteld worden. Wie zelf een deel spaart, kan daarbij later zijn eigen tekorten opvangen.

Vergelijk spaarrentes om zelf te sparen voor een pensioen of andere toekomstige financiële zaken. Daarnaast kan er gespaard worden tegen een aantrekkelijke rente. Wie immers nu wat meer spaart en minder leent, zal daar later de vruchten van kunnen plukken.

Door: Dennis de Wit