Nederlanders sparen meer dan de rest


Nederlandse spaarders sparen in verhouding meer geld op dan in de rest van de wereld. In de rest van de wereld neemt het totaal aan spaargelden nog nauwelijks toe. Vorig jaar steeg het totaal aantal privévermogen per hoofd van de bevolking met ongeveer een half procent. Dat is fors lager dan eerdere jaren. In 2010 bedroeg het privévermogen per hoofd van de bevolking nog 9,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Mondiale Welvaartsrapport, verzorgd door Allianz.

Nederland
De cijfers zijn echter niet representatief voor spaarders in Nederland. Onlangs berichtten we al dat er in Nederland maandelijks fors wat spaargeld wordt opgepot. In de eerste zes maanden van dit jaar is voor een bedrag van ruim 15 miljard euro opgepot. Voornamelijk de aanhoudende economische crisis is een belangrijke oorzaak voor het oppotgedrag ven Nederlanders.

Gemiddeld sparen Nederlanders zo’n 83 miljoen euro per dag, zo blijkt uit de jongste cijfers van de Nederlandsche Bank.

Onderzoek
Ieder jaar doet de Duitse verzekeraar Allianz wereldwijd onderzoek naar bezittingen en schulden in ruim vijftig verschillende landen. In 2011 is een record aan spaargelden bereikt: zo’n 103,3 miljard euro. Dat is echter per hoofd van de bevolking slechts een groei van 0.8 procent.

De lagere rente en de eurocrisis zijn volgens Michael Heise, hoofdeconoom bij Allianz, de voornaamste redenen waarom wereldwijd er niet zoveel gespaard wordt als in Nederland.

Spaarrentestand
Ook in Nederland is de spaarrentestand niet aantrekkelijk genoeg om te sparen. Toch zijn Nederlanders over het algemeen financieel gezien bang voor de economische crisis, waardoor zij graag wat spaargeld achter de hand houden. Door spaarrente te vergelijken kunnen Nederlandse spaarders precies zien bij welke spaarbank het het meest loont om het spaargeld onder te brengen.

Door: Dennis de Wit