Nederlanders bezitten nog steeds spaardrift


Nederlanders blijven steevast hun geld op een spaarrekening zetten, zelfs nu dat in deze tijd niet rendabel genoeg is. Momenteel staat de spaarrente erg laag, maar de inflatie erg hoog. Daardoor verliezen veel spaarders op hun spaarrente, waardoor zij uiteindelijk veel minder spaarrente krijgen dan pakweg een jaar geleden. Daarop wijst voorlichtingsinstantie ‘Wijzer in geldzaken’ in hun onlangs gepubliceerde Publieksmonitor. De monitor kan als houvast gebruikt worden voor komend najaar.

Uitgavenpatroon
Wel geeft 80 procent van de ondervraagde consumenten aan dat zij denken goed zicht te hebben op hun eigen uitgavenpatroon. Minder goed zijn zij op de hoogte van de spaarrentestand van dit moment.

Tijdens een financiële crisis sparen Nederlanders veel, maar bezuinigen zij leningen en zorgen zij ervoor dat de rekeningen op tijd betaald worden. Maar veel Nederlanders weten desgevraagd niet precies hoeveel geld er op hun spaarrekening en bankrekening staat. Een derde van de ondervraagde consumenten weet niet preciezer dan met een marge van maar liefst vijfhonderd euro te noemen hoeveel geld zij op de betaalrekening staan hebben.

Moeilijker
Daarnaast geeft 85 procent aan te weten hoe hoog de maandelijkse vaste lasten zij, en hoeveel zij dus opzij kunnen zetten voor op hun spaarrekening.

Dat komt doordat de financiële situatie van veel Nederlanders behoorlijk achteruit gaat. De meeste consumenten geven dan ook aan dat zij pessimistischer zijn over de jaren die nog komen. De groep Nederlanders die voorheen gemakkelijk rond kon komen, is bovendien geslonken. In 2009 kon 47 procent gemakkelijk rondkomen, nu kan nog maar 41 procent dat.

Vergelijk spaarrentes om een overzicht te krijgen van de actuele spaarrentestand in Nederland. Zo weet je precies hoeveel geld je kan sparen en hoeveel rente dat oplevert.

Door: Dennis de Wit