Levensloop weinig veranderd


Inmiddels worden er in Nederland vanwege overheidsbezuinigingen geen spaarloonregelingen en levensloopregelingen meer verstrekt. Maar voor wie vorig jaar een levensloopsaldo van 3000 euro of meer had, is er eigenlijk weinig veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van Rendement.nl. Zo kunnen werknemers nog steeds sparen van hun brutoloon. Ook kan er net zoals bij de levensloopregeling het geval was het tegoed opgenomen worden om zo periodes van onbetaald verlof op te kunnen vangen.

Doorsparen
Hoewel men sinds 1 januari 2012 geen levensloopregeling meer af kan sluiten, en werknemers die een kleinere levensloopopvang dan 3000 euro hadden niet meer mogen inleggen, profiteren andere werknemers nog steeds. Dit komt doordat zij meer dan 3000 euro hebben opgespaard in eerdere jaren. Wie van deze 3000 euro nog steeds niets heeft opgenomen, kan dat nog steeds doen, en kan ook nog steeds inleggen. Daardoor verandert er voor deze groep eigenlijk niets. Daarmee kan er worden gesteld dat de levensloopregeling voor een bepaalde groep spaarders eigenlijk nog steeds bestaat.

Tegoeden opbouwen
Het blijkt ook nog steeds toegestaan om maximaal 12% van het brutoloon op te sparen op een spaarrekening, of de reeds bestaande levensloopregeling aan te vullen voor wie meer dan 300 euro gespaard heeft. Wel geldt er een maximum totaal op het brutoloon dat gespaard mag worden: maximaal 210%. Dit tegoed kan gebruikt worden voor langdurend verlof, het eerder met pensioen gaan of het bekostigen van een ‘break’: de zogenoemde sabbatical. Daarnaast bestaat de heffingskorting van 205 euro per spaarjaar nog steeds. Ook daarvan kan er gezegd worden dat de levensloopregeling eigenlijk weinig veranderd is, terwijl de overheid deze eigenlijk al ten grave gedragen heeft.

Vitaliteitsregeling
In 2013 wordt de vitaliteitsregeling verkracht. Deze vitaliteitsregeling is de wettelijke vervanger van de levensloopregeling. Maar de spaarder kan gewoon doorgaan met sparen totdat ze met pensioen gaan, of de tegoeden van de levensloopregeling overzetten naar de vitaliteitsregeling. Voor werknemers die nog steeds mogen inleggen, verandert er ook in 2013 met de komst van de vitaliteitsregeling weinig.
Wie niet meer mag inleggen, moet zijn levensloopsaldo wel omzetten in de nieuwe vitaliteitsregeling. Zo niet, dan moet er loonbelasting betaald worden over dit saldo.

Sparen
Wie graag wil sparen voor zijn pensioen, kan dat ook doen op een normale spaarrekening. Daarnaast kan er een fiscale aftrek genoten worden, en kan er geprofiteerd worden van een aantrekkelijke rente. U kunt het beste spaarrente vergelijken voor de beste spaarrekening onder de beste voorwaarden.

Door: Riccardo de Wit