Geen renteverlaging door ECB


De Europese Centrale Bank (de ECB) gaat de basisrente niet wijzigen. Dat is het besluit dat op woensdag 6 juni genomen werd. Sinds december 2011 staat het basistarief op 1 procent. Voor het laatst werd dat percentage gehanteerd bij de invoering van de euro in 1999. De meeste economen hadden al voorspeld dat de ECB de rente niet zouden wijzigen. Niet iedereen is blij met het besluit van de Europese Centrale Bank

Aanhoudende problemen
Door de aanhoudende problemen in de eurozone werd er door sommige economen wel op aangedrongen om de Europese basisrente te wijzigen of andere maatregelen te nemen. Er zijn volgens sommigen goede redenen om de rente wel te verlagen: de Europese economie verzwakt, de schuldencrisis blijft zich voortslepen en de inflatie daalt.

Verlaging
Toch houden analisten rekening met een verlaging van de basisrente in de maand juli. Daardoor dalen ook de rentetarieven voor hypotheken en de kredieten aan bedrijven en consumenten. Een verlaging van de basisrente betekent ook een verlaging van de spaarrente. Door de lagere kosten van het verstrekken van geld zou de economie gestimuleerd moeten worden.

Inflaties
Wanneer de rentes in juli verlaagd worden, kan dit de inflatie aanjagen. Al meer dan anderhalf jaar ligt de inflatie op zijn wenselijke maximum van 2 procent. Wel is de laatste maanden de inflatie weer gedaald. De kosten van levensonderhoud dalen door de zwakke economie, de dalende olieprijs en de steeds lager wordende consumentenbestedingen.

Spaarrente afsluiten
Analisten houden rekening met een renteverlaging door de ECB in de maand juli. De verlaging van de rente kan ook een verlaging van de spaarrente betekenen. Wie graag een spaarrekening wil openen, kan dat het beste nu doen. Vergelijk spaarrente voor een overzicht met de hoogste spaarrentes van alle spaarrekeningen en de beste voorwaarden.

Door: Dennis de Wit