Euribor rente daalt


De rentetarieven van de Euribor, één van de meest toonaangevende rentes binnen Europa, is op vrijdag 6 juli flink verder gedaald. De Euribor is de rente waartegen banken in heel Europa onderling geld aan elkaar kunnen uitlenen. Voor leningen met een looptijd van drie maanden bedroeg de rente eerst nog 0,641 procent, nu is dat 0,549 procent. De snelle daling is waarschijnlijk het gevolg van de renteverlaging van de Europese Centrale Bank, de ECB.

Renteverlaging
De Europese Centrale Bank verlaagde de rente op spaarrekeningen met 0,25 procentpunt. Daardoor kunnen banken nu van de ECB lenen tegen een rente van 0,75% op de lening. Door de renteverlaging van de ECB wordt het voor banken aantrekkelijker om geld te lenen van de ECB, in plaats van spaargeld van klanten bij de bank zelf. Dit zal tot gevolg hebben dat spaarbanken hun rente verder zullen laten dalen.

Tarief omlaag
Ook bracht de ECB het tarief omlaag waartegen banken geld onder kunnen brengen. Dat tarief bedraagt nu nul procent. Daardoor zullen overtollige tegoeden minder snel bij de ECB ondergebracht worden. Banken zullen dan sneller overwegen het overtollige geld onderling uit te lenen aan andere banken.

De Euribor daalde de afgelopen maanden al flink. Sinds het besluit van de Europese Bank om op grotere schaal langlopende kredieten aan de bieden aan Europese banken, daalt de Euribor ook.

Rentes vergelijken
Naar schatting zullen de spaarrentes door de dalende Euribor-rente en de verlaging van de rentes door de ECB behoorlijk dalen. Daarom is het verstandig nu nog te profiteren van de op dit moment geldende spaarrentes. Vergelijk spaarrekeningen voor de huidige spaarrentes en de voorwaarden. Op de pagina is te zien dat spaarrentes met voorwaarden iets hoger zijn dan bij spaarrentes zonder voorwaarden. Bij spaarrentes zonder voorwaarden is het spaargeld daarentegen vrij opneembaar.

Door: Dennis de Wit