Depositogarantiestelsel behouden op huidige wijze


Het depositogarantiestesel zoals het nu is, moet behouden blijven. Dat vinden de lezers van OverGeld, de economische afdeling van de Telegraaf. Nu wordt spaargeld tot 100.000 euro bij faillissement van een bank nog gegarandeerd. Uit onderzoek van de Commissie De Wit is eerder gebleken dat de hoogte van het depositogarantiestelsel wel omlaag kan, of zelfs gehalveerd kan worden. De Commissie De Wit is van mening dat het garantiebedrag wel omlaag kan, terwijl spaarders dat liever niet zien.

Commissie De Wit
De Commissie de Wit heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar het handelen van toentertijd minister Bos van Financiën en de hoogte van het depositogarantiestelsel. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de hoogte van de spaargeldgarantie, nu de kredietcrisis in hun opzicht bijna over is, wel weer naar beneden kan. Wel moet zo’n verlaging dan in heel Europa plaatsvinden, en niet alleen in Nederland, stelt de commissie.

Lezers
De lezers van OverGeld vinden echter dat het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro moet blijven garanderen. Ruim de helft van de bijna 6000 stemmers op de poll van OverGeld vindt dat het depositogarantiestelsel niet omlaag hoeft. ‘De crisis is nog niet voorbij. Spaarders moeten niet onnodig bang gemaakt worden door een garantieverlaging’, stelt 58% van de kiezers. 25% van de ondervraagden maakt het niet uit: zij dromen alleen maar van een bedrag van 50.000 euro op de bank, en stellen dus dat zij dit nooit zullen bereiken.

Garanties
In 2008, ten tijde van de kredietcrisis, werd het depositogarantiestelsel van 38.000 euro opgehoogd naar 100.000 euro. Het stelsel werd aangepast omdat het anders achter zou blijven bij andere Europese landen. Ook voor spaarders van Icesave gold het depositogarantiestelsel. Voornamelijk spaarders van de IJslandse bank en de Nederlandse DSB Bank hadden baat bij het verhoogde garantiestelsel. Zo’n stelsel zorgt ervoor dat wanneer banken failliet gaan, alsnog tot een bepaald bedrag het spaargeld van hun spaarders kunnen blijven garanderen.

Vergelijken
Niet iedere bank valt onder het depositogarantiestelsel. Het is dus nuttig om spaarrente te vergelijken alvorens een spaarrekening te openen. Daarbij wordt er ook meteen inzicht geboden van de hoogte van de spaarrentes bij de verschillende banken, de duur van de spaarrekening en de voorwaarden die daarbij horen. Op deze manier halen spaarders het meeste rendement uit hun spaarrekeningen.

Door: Dennis de Wit