Consumenten zijn zelf oorzaak recessie


De oorzaak van de recessie ligt bij de Nederlandse consument zelf doordat zij ‘vrij massaal’ de hand op de knip houden. Dat is de mening van het Centraal Planbureau, die vandaag naar buiten kwam. Nederlanders zijn de afgelopen jaren meer gaan sparen en de hypotheek aflossen. De consumptie daalde daardoor. Doordat de consumptie daalde, stegen dan ook de factoren die een recessie mogelijk maken.

Aflossen en sparen
De Nederlandse consument is meer gaan sparen, en minder gaan consumeren. Het geld dat op de spaarrekening staat, wordt amper uitgegeven. En dat is mede een oorzaak voor de recessie waarin Nederland nu verkeert, zegt het CPB. “Nederlanders houden vrij massaal de hand op de knip. Geld op een spaarrekening wordt niet uitgegeven”.

Verandering in gedrag
De Nederlandse consument is zich na de jaren negentig anders gaan gedragen. Na het jaar 2008 was er weer een verandering in gedrag merkbaar, die haaks stond op het gedrag in de jaren negentig. In de jaren negentig verzilverden huiseigenaren hun overwaarde en gaven dit direct uit. Econoom Mathijs Bouman legt uit: “Daarna bleven ze geld uitgeven, door in te teren op hun vermogen. Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Nu sparen Nederlanders weer, en lossen hun hypotheek af. Dat is iets wat ze daarvoor niet deden”.

Meer consumptie, maar ook extra bezuinigingen
De consumptie moet weer toenemen om de economie te bevorderen. De bal ligt echter meer bij de consument dan bij de overheid, volgens Bouman: “Het kabinet moet bezuinigen. Door de BTW te verhogen en subsidies af te bouwen, verdien je snel geld. Maar daarmee liggen de lasten bij de consument”. De consument zal echter niet snel meer consumeren, gezien het feit dat het consumentenvertrouwen gedaald is.

Sparen
Dat Nederlanders meer sparen en hun hypotheek aflossen, is geen onlogische keuze. De oorzaak kan bijvoorbeeld gezocht worden in het feit dat de pensioenfondsen minder betrouwbaar zijn geworden. De afgelopen tijd was de rente ook aantrekkelijk hoog, hoewel de rente dankzij maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) nu weer daalt.

Veel Nederlanders willen een appeltje voor de dorst. Hoewel het niet goed is voor de economie, wordt sparen toch aangejuicht: het biedt immers meer zekerheden voor de financiële situatie voor later. Vergelijk spaarrentes om zelf een spaarrekening te openen.

Door: Riccardo de Wit