Beleid centrale banken drukt spaarrente


Het beleid van de centrale banken drukt de hoogte van de spaarrente. Daarnaast hebben ook de vraag naar krediet en een enorme spaarbuffer ervoor gezorgd dat de gemiddelde spaarrente opnieuw afnam.

Dat blijkt uit een analyse van Robeco tegenover RTL Nieuws.

Daling
In het afgelopen jaar zijn zowel de spaar- als hypotheekrente afgenomen met ongeveer een half procentpunt. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB). Een spaarder ontvangt nu gemiddeld nog maar 1,37 procent spaarrente op zijn vrij opneembare spaarrekening.

Al twee jaar lang daalt de spaarrente in Europa, en die daling blijft volgens de jongste voorspellingen doorzetten. De huidige spaarrente is dusdanig laag, dat steeds meer consumenten de beleggingswereld in te stappen, zo analyseert Robeco. Beleggen zou nu nog de enige mogelijkheid zijn om rendement op te bouwen, met de huidige inflatie.


Oorzaken
Bij het bepalen van de rente kijken spaaraanbieders naar het zogeheten driemaands tarief van de Euribor. Dat is het rentetarief waartegen banken elkaar onderling leningen verstrekken voor een periode van drie maanden. Banken lenen onderling van elkaar om zo bijvoorbeeld eigen activiteiten te kunnen bekostigen.

Normaal lenen banken juist van spaarders en geven zij daar rente op. Maar de onderlinge spaarrente is zo laag, dat het te duur is om geld van spaarders te lenen. Het geldt van andere leningen wordt onder meer gebruikt voor leningen aan zakelijke klanten, die een hoger tarief moeten betalen. In dat geval is het aanbieden van spaargeld juist wel interessant, omdat dat tarief vaak lager is dan het Euribor-tarief. Het tarief is de laatste tijd historisch laag. Dat komt mede door de economische crisis.

De centrale banken proberen de rente laag te houden om zo de crisis te bestrijden, maar daardoor daalt het spaarrentetarief wel.

Opslag
Daarnaast speelt ook de opslag mee voor het rentetarief. Banken en andere aanbieders van spaargeld mogen zelf bepalen hoeveel opslag zij berekenen bovenop het Euribor-tarief. De hoogte van de opslag wordt doorgaans bepaald door te kijken naar de vraag naar spaargeld. Als instellingen behoefte hebben aan veel en goedkoop geld, dan wordt de spaarrente hoger door de grotere vraag. Maar de afgelopen tijd is de vraag sterk gedaald, waardoor de spaarrente nog lager is. Er is al veel spaargeld beschikbaar, waardoor nieuw spaargeld aannemen niet aantrekkelijk is.

Door: Dennis de Wit