Belasting op sparen niet eerlijk


Vanwege de lage spaarrentes de afgelopen jaren is de belasting die hierover wordt geheven door de overheid niet meer rechtvaardig. De overheid gaat namelijk van een gemiddelde spaarrente van 4 procent uit, terwijl dit gemiddelde momenteel maar 2 procent is.

Van deze 2 procent spaarrente moet je dan ook nog eens 1,2 procent aan belastig betalen. Dan houd je nog maar 0,8 procent over, dit bedrag is veel kleiner dan de huidige inflatie van 1,6 procent, dus je gaat er netto op achteruit!

Wil je toch een klein beetje geld verdienen aan sparen, dan kan je het beste alle spaarrentes vergelijken en zo een spaarrente van 2,5 procent rente bij bijvoorbeeld de Bank of Scotland te nemen.

Het kabinet zit echter niet te springen om dit probleem aan te pakken. Vanwege de recessie wil het kabinet juist dat men zoveel mogelijk geld uitgeeft en het geld niet op een spaarrekening zet. Deze aanpak heeft echter nog geen succes. Steeds meer mensen zijn de spaarrentes gaan vergelijken om zo de hoogste spaarrentes te krijgen.

Door: Roeland Werring