Adviezen commissie de Wit omtrent spaargelden overgenomen


Het kabinet neemt de meeste adviezen van de commissie de Wit omtrent het herstel van de financiële sector in Nederland over. Dat laat de minister van Financiën, Jan Kees de Jager, in een brief aan de Tweede Kamer weten. De parlementaire enquêtecommissie heeft onderzoek gedaan naar het herstel van de financiële sector onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit.

Adviezen
Van de twintig adviezen die de commissie de Wit uitgebracht heeft aan minister Jan Kees de Jager, worden er negentien overgenomen. Alleen het advies van de commissie om het depositogarantiestelsel van 100.000 euro terug te brengen naar 50.000 euro wordt niet door de minister van Financiën overgenomen.

De reden daartoe is het voorkomen van een eventuele bankrun in Europa. Als een bank omvalt, is het belangrijk dat in heel Europa hetzelfde bedrag aan spaargeld gegarandeerd wordt. Nederland zou zich niet langer verhouden tot de rest van Europa wanneer in Nederland een depositogarantiestelsel van 50.000 euro in werking treedt, terwijl elders een spaarrekening tot 100.000 euro gegarandeerd wordt.

Depositogarantiestelsel
Het depositogarantiestelsel werd verhoogd naar 100.000 euro aan het begin van de financiële crisis, om zo de spaartegoeden van Europese spaarders te kunnen garanderen. Wanneer de bank omvalt, gaan zo de spaartegoeden van Europese spaarders niet verloren.

Wanneer Europese landen verschillende garanties zouden hanteren, zou dat leiden tot een “verstoring en ontwrichting” van de Europese financiële markt, zegt minister de Jager. Daarom ziet hij in het halveringsadvies “geen kans van slagen”.

Toch is niet zeker dat het depositogarantiestelsel altijd 100.000 euro zal blijven garanderen. “Wellicht komt hier in de toekomst verandering in”, zegt de Jager.

Spaarrentes
Het spaargeld wordt tot 100.000 euro gegarandeerd door de Nederlandse overheid. Daarom is het in Nederland relatief veilig om te sparen. Spaarrente vergelijken is een goede manier om alle spaarrentes in Nederland op een rij te zetten en te kiezen voor een spaarrekening met de hoogste spaarrente.

Door: Dennis de Wit