Vingerafdrukken paspoort te snel ingevoerd


Het invoeren van de verplichte vingerafdruk in paspoorten en ID-kaarten zijn te snel ingevoerd. Het invoeren van het biometrisch materiaal en de technische moeilijkheden die dat met zich meebrengt, zijn onderschat. Het systeem hapert daardoor zo vaak, dat het niet kan waarmaken waarvoor het voor bedoeld is: het bestrijden van fraude. Dat schrijft hoogleraar en beleidsadviseur Roel Bekker. Bekker deed onderzoek naar de invoering van het biometrisch paspoort en het besluit hierover in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Mismatch
In twintig procent van de gevallen geeft de scanner die de vingerafdrukken controleert aan dat de vingerafdruk niet overeenkomt met de vingerafdruk die in het paspoort staat, terwijl dit wel het geval is. Het probleem is dat de techniek die erachter zit, niet altijd even deugdelijk is.

Vorig jaar kwam het systeem al onder vuur toen topambtenaren waarschuwingen hadden genegeerd over de veiligheids- en privacy risico’s die het systeem met zich meebracht. De centrale opslag van vingerafdrukken en ander biometrisch materiaal werd toen door toenmalig minister Donner uitgesteld.

Terreurdreiging
Door de toenemende terreurdreiging in Nederland werd in 2001 besloten om de vingerafdruk versneld in te voeren, waardoor de besluitvorming onder druk werd gezegd. Dit schrijft Roel Bekker in zijn rapport. De vingerafdrukken werden versneld ingevoerd na de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Ook werd er vaak een identiteit fraude gepleegd bij look-a-like gevallen. Door de verplichte vingerafdrukken versneld door te voeren werd dit tegengegaan.

Reisverzekering
Wie op reis gaat, dient sinds 2009 zijn paspoort te voorzien van vingerafdrukken. Ook is het raadzaam om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Vergelijk reisverzekeringen voor de laagste premies en hoogste dekkingen.

Door: Riccardo de Wit