Vakantiegeld besteed aan vakantie


Het aantal mensen dat hun vakantiegeld niet aan vakanties besteed, is in vergelijking met vorig jaar afgenomen. Daarmee lijkt er een eind te komen aan de problemen door de economische crisis. Vorig jaar zei nog 14 procent van de ondervraagde Nederlanders het vakantiegeld niet te willen besteden aan de vakantie.

Dit jaar is dat percentage gedaald naar 7 procent: een daling van 7 procentpunt. Het vakantiebudget is dit jaar ook groter. Dat blijkt uit de Nationale Vakantiegeld Enquête.


Meer geld op aan vakantiegeld
Het vakantiebudget is dit jaar groter in vergelijking met andere jaren. De meest waarschijnlijke oorzaak is het oplossen van de economische crisis. Zeven procent van de ondervraagden in de enquête geeft aan zijn vakantiegeld helemaal niet te willen besteden aan de vakantie.

De helft van de ondervraagden zegt juist al het vakantiegeld op te maken aan de vakantie. In 2013 werd gemiddeld 44 procent van het vakantiegeld daadwerkelijk besteed aan de vakantie, nu ligt dat percentage al op 54 procent. De rest van het spaargeld wordt opgepot op een spaarrekening. 20 procent van de ondervraagden zegt het geld te besteden aan bijvoorbeeld een verbouwing.

Slechts zestien procent van de ondervraagden wil het spaargeld uitgeven aan het afbetalen van rekeningen of schulden.

Op de hoogte
Uit de enquête blijkt dat Nederlanders goed op de hoogte zijn over het vakantiegeld. Ruim 92 procent van de ondervraagden weet dat eind mei het vakantiegeld gestort wordt. Anderen die de datum niet weten te noemen, denken dat het vakantiegeld pas in juni gestort wordt. Niet iedereen weet hoeveel vakantiegeld zij precies krijgen.

De hoogte van het vakantiegeld is afhankelijk van het loon. Het vakantiegeld wordt namelijk uitgekeerd in een percentage van het loon. De ondervraagden denken dat het percentage van het loon op zo’n 9,5 procent ligt, terwijl in de praktijk dat percentage op 8 procent ligt.


Boekingen
Inmiddels heeft 59 procent van de ondervraagden de vakantie al geboekt. Slechts 13 procent van de ondervraagden blijft in eigen land. 70 procent gaat op vakantie naar een Europees land. Een klein percentage gaat een verre reis maken. In beide gevallen kan het lonen een reisverzekering af te sluiten, om zo geen onnodige kosten te maken op het vakantiegeld.

Door: Dennis de Wit