Minder onverzekerden op de weg


Het aantal voertuigen dat onverzekerd op de weg rijdt, is het afgelopen jaar sneller gedaald dan verwacht. Het aantal onverzekerden liep van 243.000 voertuigen vorig jaar terug naar 100.000 dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), de Nederlandse autoriteit voor voertuigen. In 2011 werden er strengere controles doorgevoerd met betrekking op de verzekeringsplicht. De wetswijziging die de controles met zich meebrachten, werpt sneller zijn vruchten af dan aanvankelijk werd gedacht. In Nederland is het hebben van een WA-autoverzekering verplicht.

Streefgetal
Het streefgetal van minder dan 100.000 onverzekerde voertuigen op de weg is veel sneller bereikt dan aanvankelijk gedacht werd. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten verwachtte vier jaar nodig te hebben om het aantal onverzekerde voertuigen fors terug te dringen. Door de verzekeringsplicht onder te brengen in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, kreeg de Rijksdienst toestemming om eigenaren van onverzekerde motorrijtuigen boetes op te leggen.

Wetswijziging
Voordat in 2011 deze wet gewijzigd werd, betaalden de meeste autobezitters het transactievoorstel van de RDW niet. Daardoor moesten de onverzekerde autobezitters voor de kantonrechter worden gedagvaard. Doordat het dagvaarden veel tijd en geld kostte, konden slechts 63.500 autobezitters per jaar worden aangepakt.

Nu mag de Rijksdienst voor het Wegverkeer zelfstandig boetes opleggen aan autobezitters die de verzekeringsplicht ontduiken. Daarnaast zijn ook andere dwangmaatregelen uitgebreid om het aantal onverzekerden terug te dringen. Zo mag de RDW nu ook rijbewijzen innemen en voertuigen buiten gebruik stellen.

Controles
Minimaal één keer per jaar voert de RDW controles uit of alle geregistreerde kentekens in Nederland ook aan autoverzekeringen gekoppeld zijn. Wie de verzekeringswet overtreedt, betaalt in het geval van een onverzekerde brommer of scooter een boete van 310 euro.

Voor onverzekerd rondrijden in een auto geldt een boete van 380 euro. Een dergelijke boete wordt tot driemaal per jaar opgelegd, daarna wordt de zaak overgeleverd aan een strafrechter. Onverzekerd rondrijden is in Nederland wettelijk vastgelegd als misdrijf.

Schade
Onverzekerd rondrijden kost Nederland jaarlijks miljoenen euro’s. Schades veroorzaakt door onverzekerden worden doorgaans vergoed uit het Waarborgfonds Motorvoertuigen. Het aantal claims is de afgelopen jaren fors gedaald door de daling van het aantal onverzekerden.

Naar verwachting zal het aantal claims ook de komende jaren fors afnemen. Toch kan het aantal onverzekerden nooit naar nul worden gebracht, waarschuwt de RDW. Jaarlijks worden er nog miljoenen auto’s aangeschaft zonder autoverzekering.

Door: Dennis de Wit