En reisadvies binnen Europa


Er moet binnen Europa één gezamenlijk en betrouwbaar reisadvies uitgebracht worden. Dat vindt de politieke partij D66. Door als Europa één gezamenlijk advies uit te brengen, weten alle reizigers binnen Europa beter waar zij aan toe zijn, als zij een reis buiten de Europese Unie plannen.

Nu nog geven alle landen binnen de EU apart van elkaar een reisadvies. Daardoor komt het voor dat één land reizen naar een bepaalde regio ontraadt, terwijl buurlanden juist wel hun reizigers naar die bestemmingen later vertrekken.

Verschillende adviezen
Volgens D66 komt het te vaak voor dat landen apart van elkaar adviezen geven over reizen, terwijl die flink van elkaar kunnen verschillen. Het Kamerlid Sjoerdsma hamert dan ook op één centraal Europees reisadvies. Volgens het Kamerlid zit de reiziger niet te wachten op verschillende reisadviezen.

In de praktijk komt het vaak voor dat landen van elkaar verschillen over reisadviezen. Zo gaf Duitsland vorig jaar een negatief reisadvies voor heel Egypte, terwijl de Nederlandse overheid de reizigers zonder gevaar naar de Egyptische badplaatsen lieten gaan. In Scandinavië werden wel reizigers teruggehaald. Na enkele dagen werden ook Nederlandse toeristen weer opgehaald. Volgens de reisorganisaties waren de adviezen behoorlijk onduidelijk.

Duitsland besloot afgelopen weekend alle reizen naar het oosten van Oekraïne te ontraden. Nederland heeft al sinds 11 april een negatief reisadvies uitgegeven.

Eén advies
Volgens D66 kunnen reizigers beter geïnformeerd worden over ontvoeringen, overvallen en natuurrampen als landen samenwerken en één centraal advies geven. Daar mag wel van worden afgeweken, als de situatie voor Duitsers bijvoorbeeld anders is dan voor Nederlanders. Dat kan bijvoorbeeld als een terroristische groep het voorzien heeft op een bepaalde nationaliteit reizigers.

Buitenlandbeleid
Volgens Sjoerdsma van D66 moeten Europese reisadviezen ervoor zorgen dat het buitenlandbeleid van de Europese Unie meer vorm krijgt. Het reisadvies zou zelfs een onderdeel van dat beleid moeten worden. D66 bepleit dat er al een flink aantal zaken Europees en grensoverschrijdend geregeld zijn. Volgens hem zou dit ook voor reisadviezen moeten gelden.

Wie te maken krijgt met een negatief reisadvies, kan niet zo maar aanspraak maken op zijn annuleringsmodule van de reisverzekering. Dat kan alleen als de overheid reizen volledig afraadt, of Nederlandse toeristen terughaalt uit een bepaald gebied.

Door: Dennis de Wit