Eigen risico reisverzekering vaak te hoog


Het eigen risico dat sommige reisverzekeringen voor de bagage geldt, is misleidend en veel te hoog. Dat stellen vergelijkingssites. Veel reisverzekeringen werken met een eigen risico, die berekend wordt per schade. Iedere keer dat er een schadeclaim ingediend wordt over bagage, moet de verzekerde zelf een flink deel aan eigen risico betalen.

Daarmee is het nog maar de vraag of een reisverzekering afsluiten wel nuttig is. Zo komt het voor dat het eigen risico van de reisverzekering veel hoger is dan de schade die de reisverzekering uitkeert. Daarmee betaalt de verzekerde het grootste deel van zijn schade zelf.

Bewustwording
Veel mensen zijn zich niet bewust van het eigen risico op bagage waar veel reisverzekeringen mee werken. Zo komt het voor dat voorwerpen die 150 euro waard zijn, een eigen risico hebben van 100 euro per schadegebeurtenis. Dit houdt in dat de verzekerde zelf eerst 100 euro moet betalen, en dan nog 50 euro terugkrijgt voor het verloren voorwerp. Daarnaast betaalt de verzekerde ook nog eens een premie voor de reisverzekering, waardoor hij uiteindelijk meer kwijt is aan eigen risico en premie, dan hij terugkrijgt voor het verloren voorwerp.

Volgens vergelijkingssites zijn veel mensen zich niet bewust van het eigen risico dat veel reisverzekeringen hanteren per schadeclaim. Het eigen risico is dus niet eenmalig, maar geldt bij iedere schadeclaim weer opnieuw.

Hoogte eigen risico
Hoe hoog het eigen risico bij een reisverzekering precies is, verschilt per reisverzekeraar. De hoogte van het eigen risico kan over het algemeen ook zelf bepaald worden door de verzekerde. Bij het instellen van het eigen risico geldt wel: hoe lager het eigen risico, hoe meer premie de verzekerde gaat betalen. Wie geen eigen risico kiest, krijgt over het algemeen het schadebedrag wel volledig uitgekeerd.

Of dat voordeliger is, is niet meteen bewezen. De premie van de reisverzekering ligt in verhouding wel hoger, waardoor het mogelijk is dat de verzekerde toch nog te veel betaalt.

Gebeurtenis
Wat het meest vervelend is aan het eigen risico van de zorgverzekering, is dat het per schadegebeurtenis wordt vastgesteld. Wie eerst een mobiele telefoon kwijtraakt, en vervolgens wordt beroofd van zijn fototoestel, moet tweemaal eigen risico betalen. Er geldt dan nog wel steeds per type bagage of apparatuur een maximale vergoeding.

Lees voor het afsluiten van een reisverzekering altijd eerst de polisvoorwaarden. Daarmee kunnen teleurstellingen achteraf voorkomen worden.

Door: Dennis de Wit