Drie reisverzekeringen tonen spijt aan ouderen


Onlangs berichtten we nog dat de verhoudingen tussen ouderen en jongeren als het gaat om dekkingen en uitkeringen bij reisverzekeringen behoorlijk groot zijn. Dit was gebleken uit een onderzoek. Deze resultaten werden bij het VARA-programma Kassa gepresenteerd. 57% van de verzekeraars keerden een lagere uitkering uit dan dat bij jongere reizigers het geval was. Nu zijn er drie verzekeraars die achteraf toch spijt hebben van hun leeftijdsonderscheiden.

Minder goed verzekerd
Bij 57% van de reisverzekeraars was gebleken dat ouderen minder goed verzekerd zijn dan de jongere klanten. In de reisverzekeringswereld is een klant een oudere als zij de leeftijd van 70 gepasseerd zijn. Zilveren Kruis Achmea maakte zichzelf ten schande door slechts 2250 euro in geval van ongeval of overlijden uit te keren, terwijl jongeren nog 10.000 euro ontvingen. Ook de prijzen bij blijvende invaliditeit verschilden behoorlijk.

Zeer goed verzekerd
De oudere reiziger kon zich beter aansluiten bij De Europeesche of de ANWB. Deze maatschappijen doen niet aan leeftijdsonderscheid. Ouderen die schade oplopen tijdens hun vakantie, ontvangen hetzelfde bedrag aan uitkeringen als bij jongeren: 75.000 euro. Dat is dus 33 maal zoveel als bij Zilveren Kruis.

Spijt van acties
Nadat Zilveren Kruis, OHRA en Univé publiekelijk aan de schandpaal genageld werden, tonen zij toch berouw. Na de Kassa-uitzending hebben deze drie maatschappijen aangekondigd niet langer nog een leeftijdsonderscheid te hanteren. Zij gaan dezelfde bedragen uitkeren over alle uitkeringen. Opvallend is dat De Goudse Verzekeringen het beleid niet verandert: in hun ogen worden ouderen en jongeren onder de 18 jaar minder met inkomensverlies geconfronteerd.

Vergelijken
Hoewel nu drie verzekeraars toch overstag zijn gegaan, zijn er ook verzekeringen die hun onderscheidsbeleid blijven doorzetten. Echter bieden ook zij weer andere voordelen. Vergelijk reisverzekeringen voor een duidelijk beeld van de premies, uitkeringen en dekkingen.

Door: Dennis de Wit