Waarde van inboedel vaak verkeerd geschat


De waarde van de inboedel wordt regelmatig verkeerd geschat. Dat meldt de Consumentenbond na onderzoek. Regelmatig hebben consumenten te maken met onderverzekering, waardoor de werkelijke waarde hoger is dan de verzekerde waarde. Anderen kampen juist met oververzekering, en verzekeren een hoger bedrag dan de werkelijke waarde. Aan de hand van de Inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars kunnen verzekerden controleren of zij onder- of oververzekerd zijn, zegt de Consumentenbond.

Onderverzekering
In het geval van onderverzekering heeft de verzekerde een hogere waarde in bezit dan waarvoor hij verzekerd is bij de inboedelverzekering. In het geval van schade wordt er dan te weinig uitgekeerd, waardoor sommige spullen niet opnieuw aangeschaft kunnen worden. De oorzaak van onderverzekering is vaak dat er nieuwe (modernere) apparatuur wordt gekocht, zonder dat deze verandering wordt doorgegeven aan de inboedelverzekeraar. Ook veranderingen in de woon- en leefsituatie zijn oorzaken voor onderverzekering.

Oververzekering
Bij oververzekering gebeurt eigenlijk precies het tegenovergestelde van onderverzekering. Verzekerden verzekeren de inboedel voor een hoger bedrag dan dat zij daadwerkelijk in bezit hebben. De oorzaak van oververzekering is vaak de angst dat er bij schade te weinig uitgekeerd wordt. Een andere oorzaak is onwetendheid.

Veranderende situatie
Wanneer de woon- of leefsituatie binnen een gezin verandert, of de waarde van de inboedel verandert snel, is het aangeraden contact op te nemen met de tussenpersoon of de verzekeraar. Ook kan de consument zelf de globale waarde van de inboedelverzekering berekenen middels de Inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars.

Indien er zich grote verschillen voordoen tussen de polis en de waarde van de Inboedelwaardemeter, is het aangeraden contact op te nemen met de verzekeraar.

Inboedelwaardemeter
De inboedelwaardemeter geeft een globale waarde van de inboedel van de consument. De globale waarde is echter een indicatie; het kan dus niet één op één overgenomen worden in de verzekeringspolis, maar moet als hulpmiddel gezien worden. De Consumentenbond benadrukt dat verzekeraars en tussenpersonen garant moeten staan voor de juiste waarde van de inboedelverzekering, en het verstrekken van juiste informatie betreft onder- of oververzekering.

Vergelijken
Naast onder- en oververzekering kan de consument ook maandelijks te veel betalen omdat de premie van de inboedelverzekering niet meer actueel is. Door inboedelverzekeringen te vergelijken krijgen consumenten een helder beeld van de actuele maandelijkse premies van inboedelverzekering. Aan iedere inboedelverzekering wordt ook een klantcijfer gegeven. Daarmee kan meteen de beste inboedelverzekering afgesloten worden.

Door: Riccardo de Wit