Verzekerden zien weinig verschil


Veel verzekerden kennen het verschil tussen een inboedelverzekering en woonhuisverzekering niet. Dat levert veel discussies op. Daarom worden verzekerden nu geadviseerd de inboedel- en woonhuisverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Van het kastje naar de muur
Bij wie moet de verzekerde schade in huis opgeven? Het is voor veel consumenten in Nederland onduidelijk. De woonverzekeraar verwijst vaak naar de inboedelverzekeraar. Die verwijst op zijn beurt weer naar de woonverzekeraar. En zo sturen maatschappijen de verzekerde van het kastje naar de muur. Het Verbond van Verzekeraars komt met een vuistregel: “De inboedelverzekering dekt schade aan spullen die niet nagelvast zitten.”

Woonhuisverzekeringen zijn er voor schade aan de woning en spullen die vastzitten aan het huis. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld leidingen, de centrale verwarming en sanitair. Vaak noemt men een woonhuisverzekering ook wel een opstalverzekering.

Bij dezelfde verzekeraar
Wie de verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluit, voorkomt de discussie tussen verschillende verzekeraars. Bovendien heeft de verzekerde geen gaten in de dekking. De afhandeling is van schade is ook nog eens vlotter. Er komt maar één schade-expert aan te pas.

Maar het heeft wel een nadeel: de verzekerde kan niet meer shoppen voor de goedkoopste inboedel- en woonhuisverzekeringen. Dat is geen probleem, want het premievoordeel verdampt als de geclaimde schade niet vergoed wordt. Dat geldt niet voor appartementeigenaren en huurders. Die zitten vast aan de opstalverzekeraar van de VvE. Dat is de verhuurder.

De vergoeding
Inboedelverzekeringen keren uit naar rato van het verzekerd bedrag. Wie dus de huisraad vergoed voor minder dan de nieuwwaarde, krijgt de schade maar voor een deel vergoed. Volgens het Verbond van Verzekeraars doen consumenten er goed aan de zogeheten inboedelwaardemeter in te vullen. Op die manier is het eenvoudig de globale waarde van de inboedel vast te stellen.

Het is goed om te bedenken dat inboedelverzekeringen niet eindeloos de nieuwwaarde vergoeden. Dat doen ze maar een paar jaar. Daarna geldt de dagwaarde. Dus moet de verzekerde rekening houden met dagwaarde en de afschrijving daarvan.

Door: Riccardo de Wit