Ouderen lopen grotere kans op brand in huis


Ouderen claimen vaker brandschade dan jongere verzekerden. Dat blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. De NOS meldde eerder al over het risico op brandschade in huizen van ouderen die langer thuis worden. Vooral na het 70e levensjaar wordt de kans op brand groter.

80-85 jaar

Ouderen in de leeftijdscategorie 80 – 85 jaar lopen het meeste risico op brand. Zij claimden in een periode van vijf jaar bijna drie keer zo vaak brandschade bij hun inboedelverzekering als medeverzekerden tussen de 50 en 55 jaar. 85-plussers claimen het meest: over 5 jaar kwamen er 130 claims per 1000 polishouders binnen. Het kleinste risico op brand lopen verzekerden die tussen de 45 en 50 jaar oud zijn. Daar ligt het aantal schadeclaims iets onder de dertig per duizend polishouders.

Niet alleen schade aan het huis is een probleem; de verzekerde zelf loopt ook gevaar. De meeste verzekerden denken niet na over een vluchtroute. Zeker voor senioren is die vluchtroute essentieel, zegt Marieke van Daal van de Brandwondenstichting : “Ouderen zijn minder snel. Dan scheelt het dus wel als zij al vooraf hebben nagedacht over hoe ze weg kunnen komen.”

Oorzaken
De senioren blijken vaker branden te hebben die zijn veroorzaakt door problemen tijdens het koken. De vlam slaat dan in de pan. Vaak staat er ook een brandende kaars te dicht bij de gordijnen. Om die problemen op te lossen, zijn er speciale hulpmiddelen voor senioren, zoals een rookmelder met een trilplaat voor onder het kussen. De rookmelder werkt de oudere verzekerde dan zodra de rookmelder rook opmerkt. De Brandwondenstichting raadt consumenten met een rookmelder aan deze door te koppelen naar de buren of een noodnummer onder de sneltoets van de telefoon te zetten.

Preventie
Om ouderen bewuster te maken van brandveiligheid, organiseert de Brandwondenstichting ‘De Nationale Brandpreventieweken’ in oktober. Daar werkt ook het Verbond van Verzekeraars aan mee. Volgens Marieke van Daal weet de Brandwondenstichting nu al dat het relatief hoge aantal brandslachtoffers onder ouderen nog verder gaat toenemen. Met de preventieweken hoopt de stichting dat voor te zijn. Naast het Verbond werken ook verschillende ministeries en de brandweer mee.

Door: Riccardo de Wit