Nieuwe wijkbewoners schatten risico inbraak te laag in


Nederlanders die net in een woonwijk komen wonen, hebben vaak een te positief beeld van hun nieuwe wijk. Ze denken dat het inbraakrisico veel lager is dan in werkelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van de economen Martin Salm en Ben Vollaard. Zij zijn verbonden aan de Tilburg University.

Verkeerd verzekerd
Veel verzekerden zouden zich niet juist verzekeren. De inschatting van het inbraakrisico bepaalt namelijk ook of verzekerden de juiste keuzes maken voor het beveiligen van de woning. Zo is het bijvoorbeeld zo dat verzekerden zich niet op de juiste manier voor de inboedelverzekering verzekeren. Dat brengt volgens de onderzoekers van de Tilburg University hogere kosten met zich mee.

Een inbraak valt over het algemeen onder de dekking van de inboedelverzekering. Sommige verzekerden kiezen ervoor ook nog een aparte opstalverzekering af te sluiten.

Laag of hoog?
Het maakt niet uit of de verzekerde nu verhuist naar een buurt met lage of hoge criminaliteitscijfers. Uiteindelijk schat de nieuwe wijkbewoner het inbraakrisico toch te laag in. De ervaring van andere buurtbewoners speelt daarbij een belangrijke rol. De nieuwe wijkbewoners hebben immers nog maar weinig met andere buren gepraat en hebben daarom maar weinig ervaringen gehoord. Dat draagt bij aan de inschattingsproblemen.

Beperkt beeld
Kort na een verhuizing ziet de nieuwe bewoner alles rooskleurig in. Vaak hebben nieuwe wijkbewoners nog maar een beperkt beeld van het aantal inbraken in de wijk. Daardoor schatten nieuwe bewoners het inbraakrisico een stuk lager in. Pas na ongeveer tien jaar hebben de nieuwe wijkbewoners een relatief goed beeld van het inbraakrisico. Het verschil is dan weg.

Korting krijgen
Wie het huis goed beveiligt, kan daar in de premie flink van profiteren. Een goede beveiliging van de woning is niet alleen van belang voor de bewoners, maar ook voor de verzekeraar. Als het huis goed is beveiligd, is er immers een kleinere kans op inbraak en daarmee ook een kleinere kans dat de verzekeraar een vergoeding moet uitkeren. Daarom besluiten verzekeraars vaak een korting te geven. Dat kan soms wel tot 20% oplopen.
Bij een goede beveiliging valt te denken aan onder anderen goed afgedichte ramen en deuren, een goede verlichting en het ophangen van rookmelders.

Door: Riccardo de Wit