Windmolensubsidie voor 400 huizen


Wie last heeft van windmolens, kan subsidie krijgen. Ten minste, als de bewoner één van de 400 huiseigenaren is die de overheid heeft uitgekozen om een subsidie te geven vanwege de overlast van de windmolens

Herrie
Ongeveer 400 huiseigenaren die vlak bij windmolens wonen, hebben last van geluidsoverlast. Zij kunnen nu een subsidie krijgen om de woning te isoleren, om zo de herrie te verminderen. Dat maakte staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld donderdag bekend.

In 2011 stelde de Tweede Kamer vast hoeveel geluid een windmolen mag produceren. Toen spraken partijen met elkaar af dat een windmolen niet meer dan 47 dB Lden geluid mag maken. Wie in een huis woont waarbij vóór 2011 een windmolen is geplaatst, en waarvan de geluidsbelasting hoger is dan de vastgestelde norm, komt in aanmerking voor de regeling.

6,5 miljoen euro.
De nieuwe subsidie gaat de overheid 6,5 miljoen euro kosten. Volgens staatssecretaris Mansveld kan de nieuwe regeling op 1 januari 2016 ingaan. Het bedrag van 6,5 miljoen euro voor isolatie van 400 woningen, komt neer op zo’n 16.250 euro subsidie per huis.

De kosten van een windmolen op land bedragen ongeveer 4,5 miljoen euro. Ten minste, als we van de laatste schattingen uit moeten gaan. De subsidie voor geluidsoverlast zou dus goed kunnen zijn voor het bouwen van twee extra windmolens. Maar dat levert extra geluid op, waardoor de overlast alleen maar groter wordt.

Genoeg belangstelling
De staatssecretaris heeft eerst onderzoek laten doen. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg belangstelling is bij woningeigenaren om het huis te laten isoleren. Op dit moment werkt Mansveld de subsidieregeling beter uit. Via voorlichting krijgen huiseigenaren te melden waar zij zich kunnen aanmelden voor de regeling. 
Door: Riccardo de Wit