Veel nieuwe initiatieven duurzame energie


Dit jaar zijn er vele honderden nieuwe initiatieven ingediend ter bevordering van projecten rondom duurzame energie. Deze projecten werden ingediend bij de stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie, afgekort tot SDE+.
De meeste interesse ligt in het gebruik van zonne-energie, energie opwekken uit mest en het gebruikmaken van de warmte van de aarde. De in totaal 489 nieuwe initiatieven zijn met zijn allen goed voor een levering van energie zo’n ongeveer 250.000 huishoudens.

Veel animo
De stimuleringsregeling is pas sinds 13 maart 2012 opgesteld, en dus nog amper een maand actief. Echter is er nu al voor ruim 2 miljard euro aan nieuwe projectideeën ingediend. De stimuleringsregeling heeft 1,7 miljard euro uitgetrokken voor de nieuwe projecten. Daarbij lijkt het alsof er door de grote animo een tekort bij de stimuleringsregeling zal ontstaan, maar het is niet zeker dat ieder project ook daadwerkelijk groen licht krijgt.

Goed voor de economie
De investering in een stimuleringsregeling is goed voor de economie en voor de aarde. “Dit levert duurzame energie én nieuwe banen op”, zo zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een persbericht. Volgens hem kunnen er met de projecten 2000 nieuwe banen gecreëerd worden.

Lage subsidie
Het indienen van nieuwe projecten ten behoeve van duurzame energie levert geen hoge subsidie op. De bedoeling van de regeling is om goede projecten zo goedkoop mogelijk van start te laten gaan. Daardoor is het subsidiebedrag dan ook laag, waardoor de regeling goedkoper is dan de vorige regeling. “De belastingbetaler is circa 3 miljard euro goedkoper uit dan bij de oude regeling”, aldus minister Verhagen.

Projecten met warmte
Ook warmteprojecten kunnen rekenen op een subsidie uit de stimuleringsregeling. Warme heeft namelijk een hoge potentie om op een goedkope manier duurzame energie op te wekken. Ook elektriciteit die wordt geproduceerd en gebruikt in het eigen bedrijf komt in aanmerking voor de stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie.

Agentschap NL, die de SDE+ handhaaft en uitvoert, zal de komende tijd de projecten beoordelen en vaststellen of alle projecten aan alle voorwaarden voldoen zoals zij gesteld zijn.

Energieleveranciers
Wie zelf geen projecten op stapel heeft liggen om zijn eigen energie op te kunnen wekken, kan aansluiting vinden bij een energieleverancier. Door energie te vergelijken kan de klant energie afnemen tegen goedkope tarieven en gunstige voorwaarden.

Door: Riccardo de Wit